Waar staat Occure voor?

Occure staat voor een optimale productiviteit van werknemers. Wij zijn er van overtuigd dat door een gezond management het beste uit mensen kan worden gehaald. Wij leveren onze bijdrage door middel van gerichte en adequate advisering vanuit onze netwerkorganisatie aan: 

  • werkgevers, bedrijven, organisaties
  • branches
  • verzekeraars
  • ondernemersverenigingen
  • werknemers

 

Zorg voor mensen

Laat de hoogte van uw ziekteverzuim niet afhangen van de conjunctuur.

Preventie en begeleiding ziekteverzuim zonder arbodienst

Stop met onnodige verplichtingen en neem het heft in eigen handen.

Uw eigen bedrijfsarts op het bedrijf? Klik hier voor de inrichting van uw onderzoekskamer


Volgende pagina: Het gezicht van Occure