Arbobeleid

Occure-Bedrijfs/organisatieadvies staat voor een gerichte en adequate advisering omtrent de productiviteit van uw werknemers. Occure biedt preventieve adviezen aan aan ondernemingen met betrekking tot gezondheid en voorkomen van ziekteverzuim.

Behalve een samenwerking met een groot aantal zelfstandig gevestigde arbo-adviseurs heeft Occure ook een samenwerkingsverband met de Saasen-Groep.

mailheader-saasen

Saasen Groep is specialist op het gebied van veilig werken.
U bent dagelijks druk met het leveren van toegevoegde waarde aan uw klanten. Veilig werken is hierbij belangrijk, maar misschien niet altijd onder uw aandacht. Bovendien vereist het ook specifieke kennis.

De filosofie van Saasen Groep is ONTZORGEN – BORGEN – BELEVEN.

ONTZORGEN: Wij weten wat relevant is. Op basis van kwaliteit (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) leveren wij maatwerk oplossingen.

BORGEN: Wij borgen door gebruik te maken van een sterk geautomatiseerd systeem waar alles op 1 plaats bij elkaar komt. Dit systeem is voor u natuurlijk rechtstreeks toegankelijk.

BELEVEN: Veiligheid creëer je samen. Opleiden in de praktijk, ondersteund door e-learning. Daarnaast zijn wij ook specialist in het organiseren en begeleiden van ontruimingsoefeningen.  Het plezier komt daarmee terug en de beleving voor veiligheid op de werkvloer neemt toe.

Wij van Saasen Groep bieden een eenvoudig totaalconcept op veiligheid. Vanuit een risico inventarisatie, de zogenaamde RIE, krijgen we inzicht in de specifieke risico’s op de werkplek. Samen zullen we maatregelen voorstellen ter voorkoming van deze risico’s en maatregelen om de organisatie maximaal voor te bereiden voor het geval er toch iets gebeurt.

Veiligheid is belangrijk voor werkgever, werknemer maar ook voor klanten. Wij zorgen graag voor duidelijkheid op dit vlak en ondersteunen bij het veilig werken.

“De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”. Als werkgever bent u gehouden uitvoering te geven aan deze Arbowet.

Wat is voor u nu precies van belang, hoe gaat u hieraan invulling geven, welke resultaten mogen verwacht worden? Hoe krijg ik maximale resultaat met zo min mogelijke inspanning, meer met minder?

Uitvoering geven aan de Arbowet hoeft niet complex te zijn. De Saasen Groep ondersteund bij het definiëren van beleid, het uitvoeren van de risico Inventarisatie, opstellen van een plan van aanpak, en middels onze unieke dienstverlening en digitale ondersteuning, het bijhouden van een organisatie welke altijd “up to date” is.  We volgen hierbij het zogenaamde 5W model:

Saasen-plaatje

Saasen Groep – Industrieweg 44 – 5731 HR Mierlo – Telefoon: 0492-430555 – Fax: 0492-432388

Website: www.saasen.nl  email: opleidingen@saasen.nl.


Vorige pagina: Preventief Medisch Onderzoek Volgende pagina: Organisatieadvies