Wat is Occure PMO?

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek en is een verzameling van methoden om de gezondheid van werkende mensen te bewaken en te bevorderen. PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten (interventies) om de gezondheid te verbeteren, als daar op basis van het onderzoek een reden voor bestaat.

PMO is primair bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan men met PMO ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers. Voor individuele werknemers, maar ook voor een groep kan men activiteiten (interventies) opzetten ter bevordering van de gezondheid.

Het is goed om periodiek medewerkers te testen en indien noodzakelijk een programma aan te bieden om spankracht en conditie te verhogen.
Occure verzorgt dergelijke programma's, volledig op maat van het bedrijf of de organisatie gesneden. Het betreft programma's om de lichamelijke of geestelijke conditie, of een combinatie van beide, te verhogen. Door het gebruik van gemakkelijk toegankelijke internetapplicaties is het meedoen laagdrempelig en kan bij de eerste test meteen een eerste individueel resultaat aan de medewerker worden gegeven.

Log in

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Over Occure PMO

Gezondheidsproblemen manifesteren zich vaak het eerst als lichamelijke of psychische klachten, soms nog voordat er iets objectief is vast te stellen. Met vragenlijsten worden die gezondheidsklachten systematisch nagevraagd. Eventueel kan de bedrijfsarts later in een gesprek de klachten verder uitdiepen en nagaan of er verder onderzoek, bijvoorbeeld gericht lichamelijk onderzoek, moet plaatsvinden.

Verder wordt met behulp van de vragenlijst nagegaan hoe u zelf uw werk beoordeelt en beleeft. Met welke taken, werkhoudingen, werkomstandigheden enz. heeft u moeite? Waar ervaart u hinder? Als er klachten over het werk worden gemeld, kan de bedrijfsarts bezien of een interventie nodig is: verhoging van de belastbaarheid (door bijvoorbeeld training of scholing) of aanpassing van werk of werkomstandigheden.