Home > Nieuws > Helft burn-outs veroorzaakt door hoogsensitiviteit

Helft burn-outs veroorzaakt door hoogsensitiviteit

Volgens het CBS en TNO had 14 procent van de Nederlandse werknemers last van burn-out en overspannenheidsklachten. VEERTIEN procent, één op de zeven medewerkers. Meer dan een miljoen en inmiddels beroepsziekte nummer één in Nederland. Het aandeel psychische beroepsziekten was in 2017 goed voor 42 procent. Psychische gevallen worden zwaarder en de lengte van het verzuim de afgelopen jaren wordt steeds langer. Wat gaat er fout in onze professionele samenleving?

De stijging van het aantal psychische beroepsziekten heeft een aantal redenen. Aan de ene kant is er meer aandacht en acceptatie gekomen voor burn-outs. Een burn-out is officieel erkend als ziekte. Dit betekent zo ongeveer hetzelfde als ziek worden tijdens je vakantie: lange tijd onder druk staan totdat je eindelijk mag gaan ontspannen.

Specialistische generalisten
Door het systematisch uitvoeren van kostenbesparingen in de afgelopen decennia zijn vele afdelingen binnen bedrijven kleiner geworden. Waar we voorheen vele specialisten in dienst hadden wordt tegenwoordig van bijvoorbeeld een marketeer verwacht dat hij alle specialismen beheerst. En overal specialist in zijn is een regelrechte utopie.

Hoog belastbare managers zonder inlevingsvermogen
Bedrijven promoten helaas te vaak managers gebaseerd op belastbaarheid. En het zijn veelal onze rationeel/cognitief sterke soortgenoten die zwaar belastbaar blijken. Dit heeft als gevolg dat managers aan de ene kant de lat te hoog leggen voor hun medewerkers door een te hoog werktempo. En aan de andere kant hebben diezelfde managers vaak niet voldoende invoelingsvermogen om zich te verplaatsen in het welzijn van hun ondergeschikten.

Gebrek aan autonomie
Ons bedrijfsleven is geperfectioneerd. We hebben ons zo lang op efficiëntie gefocust dat in veel bedrijven alle ruimte voor onvoorspelbaarheid en creatieve inbreng eruit is gesneden. Medewerkers zijn de afgelopen decennia veelal gedegradeerd tot machines. Te weinig autonomie draagt bij in 44 procent van de gevallen aan stress. Laat staan het gebrek aan creativiteit en het gevoel je in je werk niet te kunnen profileren.

Snellere wereld met social media
De evolutie heeft ons veel gebracht maar ons reptielenbrein is niet heel veel veranderd. Dezelfde stressoren die ons miljoenen jaren geleden waarschuwden voor een roofdier gaan nu nog steeds af op e-mails, reclame-uitingen binnenkomende berichtjes et cetera. Echter geen 5 keer maar 15.000 keer per dag.

Hoogsensitiviteit en verhoogde kans op burn-out
Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er tevens een aantal intrinsieke eigenschappen die een burn-out bepalen. En ga maar eens na bij burn-out gevallen in jouw eigen directe omgeving. In vrijwel elk persoon die een burn-out heeft ervaren zijn de volgende eigenschappen in hoge mate aanwezig: doorzettingsvermogen, bovengemiddeld loyaliteitsgevoel, groot verantwoordelijkheidsgevoel, hoge betrokkenheid, perfectionisme en de lat hoog leggen. En de hoge mate van aanwezigheid van al deze eigenschappen en de diepgaande impact van bovengenoemde ontwikkelingen definieert nu net een Hoog Sensitief Persoon. 

Helft burn-outs veroorzaak door hoogsensitiviteit
Grofweg 20 procent van de wereldbevolking (en daarmee ook onze beroepsbevolking) is hoogsensitief. Uit recent onderzoek van het platform hoogsensitief.nl is gebleken dat 43 procent van alle hoogsensitieve respondenten ervaring heeft (gehad) met een burn-out. Een waanzinnig hoog percentage voor zo een specifieke doelgroep. En in dit percentage zijn overspanning en depressie niet meegenomen. Grofweg de helft van de hoogsensitieve beroepsbevolking (10 procent van de totale beroepsbevolking) is daarmee veroorzaker van langdurig ziekteverzuim. En als we dat cijfer afzetten tegen de 14 procent van de Nederlandse werknemers die met burn-out klachten rond lopen komen we tot de conclusie dat een ruime meerderheid hiervan mogelijk veroorzaakt wordt door hoogsensitiviteit. 

Bewustzijn en (h)erkenning
Het moment is hier meer om onderzoek uit te voeren naar de effecten van hoogsensitiviteit in het bedrijfsleven. De sleutel tot duurzaam inzetbare hoogsensitieve medewerkers ligt in het bewustzijn van deze eigenschap en de herkenning en erkenning hiervan. Aangevuld met talent development kan deze groep medewerkers heel veel meer betekenen binnen bedrijven dan ziektekosten.

Bron: HR Praktijk, 15 januari 2018