Home > Nieuws > Achterstand bij medische keuringen loopt op

Achterstand bij medische keuringen loopt op

De achterstand bij medische keuringen van zieken en arbeidsongeschikten loopt verder op. Dit ondanks dat het UWV in de eerste vier maanden van 2017 meer sociaal-medische beoordelingen heeft gedaan dan begroot.

Dit heeft minister Asscher van SZW schriftelijk laten weten aan de Tweede Kamer, in de derde monitor artsencapaciteit UWV.

Tekort verzekeringsartsen, achterstand herbeoordelingen
Er blijft een tekort aan verzekeringsartsen dat niet snel is in te lopen. Dit komt mede door het relatief hoge verloop onder die groep artsen. Dan zijn extern aangetrokken of opgeleide verzekeringsartsen ook nodig voor vervanging van vertrokken collega’s. Daarnaast kost het werven en opleiden van basisartsen tot verzekeringsartsen veel tijd, gemiddeld vierenhalf jaar. Bovendien is volgens het ministerie gebleken dat UWV alsnog 4.700 extra herbeoordelingen van (deels) arbeidsongeschikten moet verrichten. Deze herbeoordelingen voert UWV deels de komende jaren uit.

Begin 2016: achterstand nog dat jaar wegwerken
In april kon de minister nog melden dat UWV zijn achterstand bij medische keuringen van personen die (deels) arbeidsongeschikt zijn aan het inlopen was. 5400 van 9500 te late herkeuringen waren toen alsnog uitgevoerd. Minister Asscher beloofde begin 2016 de achterstand nog hetzelfde jaar weg te laten werken, onder meer door de capaciteit voor herkeuringen te vergroten. Staatssecretaris Klijnsma besloot eind vorig jaar om 36.000 mensen met een Wajong-uitkering ouder dan 50 jaar niet meer op te roepen voor een herkeuring. Het UWV is gebleken dat zelfs 60 procent van de dertigers met Wajong na herkeuring ongeschikt blijft voor werk.

Bron: Arbo, 1 augustus 2017