Home > Nieuws > Afronding verkenning financiele tegemoetkoming OPS verschoven naar najaar

Afronding verkenning financiele tegemoetkoming OPS verschoven naar najaar

Het kost meer tijd om de verkenning Ogano Psycho Syndroom (OPS) af te ronden. Minister Asscher (SZW) verwacht de Tweede Kamer dit najaar te kunnen informeren over de bereidheid van bedrijfssectoren om OPS slachtoffers financieel tegemoet te komen.

Er zijn in totaal ruim vijfhonderd OPS-slachtoffers, waarvan driehonderd er niet in geslaagd zijn een financiële compensatie te verkrijgen voor hun beroepsgebonden aandoening. De redenen zijn volgens Asscher divers, zoals het niet meer bestaan van de oude werkgever waardoor geen aansprakelijkheidsclaim kan worden ingediend. De groep slachtoffers groeit niet meer doordat de laatste jaren de blootstelling sterk is afgenomen, wat in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan de wettelijke vervangingsplicht en het Europese productenbeleid.

OPS (Ogano Psycho Syndroom) is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan door langdurige blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen tijdens het werk. Het ziektebeeld lijk op dementie met een voortgaande en algemene aantasting van de intelligentie en ernstige geheugenstoornissen. De aandoening komt het meest voor bij schilders, verfspuiters en drukkers.

Bron: Arbozone, 30 juni 2017