Home > Nieuws > Leer uw oudere medewerkers omgaan met computers

Leer uw oudere medewerkers omgaan met computers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eerder berekend dat in 2019 de helft van de volwassenen in Nederland ouder dan 50 jaar zijn. Ook bleek reeds in 2013 uit de zogenaamde generatie-index dat er toen al meer vijftigers dan dertigers werkzaam waren, alhoewel met grote verschillen per sector.

Deze cijfers hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Waar eerder jongeren veel geliefder waren bij werkgevers zullen ouderen nu toch nodig blijven in bedrijven, vooral nu de economie weer aan begint te trekken. Wat u als ondernemer kunt doen om ook oudere medewerkers goed in te kunnen blijven zetten, vooral in het digitale tijdperk, vertelt Annelien de Groot van Klingel.
 
Mythen en feiten over oudere medewerkers
Volgens De Groot kunnen oudere medewerkers een achterstand hebben als het gaat om computervaardigheden. "Werkprocessen worden steeds meer gedigitaliseerd, computers worden voor veel meer activiteiten dan alleen tekstverwerking gebruikt en daarnaast zijn er ook nog eens allerlei nieuwe vormen van communicatie via smartphones en internet." De Groot benoemt dat ouderen vaak als uitgeblust en vastgeroest worden gezien, de interesse en flexibiliteit zouden missen om met technische vernieuwingen om te gaan en met cognitieve achteruitgang te maken zouden hebben waardoor ze minder nieuwe vaardigheden en inzichten kunnen leren. Het is waar dat fysiologische functies zoals reactiesnelheid, kracht, het functioneren van het zenuwstelsel en cognitieve vermogens zoals het snel verwerken van verschillende informatiestromen afnemen. "Daarentegen zijn andere cognitieve vermogens erop vooruitgegaan bij de meeste ouderen waardoor deze meer sociale en taalkundige vaardigheden, kennis en ervaring hebben om mee te compenseren."
 
Angst overwinnen en ervaring opdoen
Ouderen blijken even gemotiveerd te zijn als jongeren om nieuwe vaardigheden aan te leren en zo hun inzetbaarheid op peil te houden volgens De Groot. "Bij veel ouderen speelt echter wel onzekerheid mee over hun vaardigheden op ICT-gebied, maar computerangst kan vrij eenvoudig overwonnen worden door de juiste stimulans en training in een rustig tempo. Daarnaast geldt nog altijd de oude regel dat wat men vaak doet, men steeds beter kan. Ervaring opdoen in het omgaan met computers is dus erg belangrijk. Deze ervaring doen ouderen overigens ook steeds meer buiten werktijd op, aangezien in 2005 het aandeel ouderen met een computer en aansluiting op internet thuis al bijna net zo groot was als onder jongeren." De Groot vult aan dat ouderen anders leren dan jongeren en meer moeite hebben met klassikaal onderwijs en abstracte kennis zonder context. "Ouderen veel leren gemakkelijker nieuwe ICT-toepassingen door middel van praktische ervaring die aansluit bij bestaande kennis en dagelijkse werkzaamheden."

Bron: Briskmagazine, 8 juni 2017