Home > Nieuws

Nieuws

Wanneer wordt passende arbeid de nieuw bedongen arbeid?

Passende arbeid kan na verloop van tijd stilzwijgend de bedongen arbeid worden. Dat wordt in de rechtspraak steeds vaker en sneller aangenomen. Wat betekent dat voor werkgevers en voor het re-integratieproject?

Steeds vaker wordt in de rechtspraak geoordeeld dat de passende arbeid die een werknemer tijdens het re-integratietraject verricht de nieuw bedongen arbeid is geworden. Met als gevolg dat als de werknemer opnieuw ziek wordt, er een nieuwe loondoorbetalingstermijn van 104 weken start.

Een kwestie van vertrouwen
Als in een arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd dat de passende arbeid de nieuwe functie wordt, is de situatie voor de beide partijen duidelijk. Maar in acht van de negen bovengenoemde uitspraken was dat niet het geval. De rechters beoordeelden de vraag of de werknemer er op had mogen vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid was geworden.

Tijdsverloop
Een belangrijk element was volgens de rechters de periode die de werknemer de passende arbeid al deed. Die varieerde nogal: van negen maanden tot twintig jaar. De werknemer die al twintig jaar passende arbeid deed, mocht erop vertrouwen dat het inmiddels zijn nieuwe werk was. Ook een werknemer die pas negen maanden passend werk deed, mocht dat vertrouwen hebben.
Als duidelijk is dat de werknemer zijn oorspronkelijke functie nooit meer kan uitoefenen, is het al gauw een uitgemaakte zaak. De werknemer mag er dan vanuit gaan dat het re-integratietraject is beëindigd. Het hof Amsterdam formuleerde het zo: stilzwijgende omzetting van passende arbeid naar nieuw bedongen arbeid kan alleen plaatsvinden als een werknemer tijdens een 'niet te korte periode arbeid verricht waarvan de aard en de omvang niet ter discussie staan'.

Omscholing
Als de werknemer in het kader van de re-integratie wordt omgeschoold, is het ook al snel aannemelijk dat de passende arbeid zijn nieuwe werk is geworden. Een servicemedewerker die zich liet omscholen tot kraanmachinist en ook fulltime in die functie aan de slag ging, had opnieuw recht op 104 weken loondoorbetaling toen hij na drie maanden opnieuw ziek werd.

Aanpassingen,
Worden in de loop der tijd de werkzaamheden steeds weer aangepast aan het arbeidsvermogen van de werknemer, dan is er niet snel sprake van een omslagpunt naar nieuwe bedongen arbeid. In zo'n geval staan de aard en de omvang van de werkzaamheden niet vast.

Blijven communiceren over re-integratie
Om te voorkomen dat het omslagpunt ongemerkt intreedt, is het zaak om te blijven communiceren over het re-integratietraject. Als het traject steeds geëvalueerd wordt en er wordt gerapporteerd dat de passende arbeid nog steeds is gericht op terugkeer in de oorspronkelijke functie, zal een werknemer niet zo snel mogen aannemen dat het niet langer om passende arbeid gaat. Als de werkgever geen energie meer steekt in het re-integratietraject mag de werknemer er op vertrouwen dat de re-integratie is gestopt.

Recente rechtspraak
De meest recente uitspraak over dit onderwerp dateert van 08 maart 2011. Daar oordeelde de kantonrechter dat ook na een beperkte aanpassing van het werk en de werkplek de aangepaste functie de nieuwe bedongen arbeid was geworden.

Bron: P&O Actueel;
Mr. P. Kruit en mr. E. van Vliet. Van passende naar nieuw bedongen arbeid: rechtspraakoverzicht 2009-2010 in ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk

Infobulletin Occure BV

 

‘Wie zich ongezond gedraagt, mag worden ontslagen’

Werkgevers vinden dat ze hun medewerkers mogen attenderen op ongezond gedrag. Bijna een tiende van de werkgevers vindt zelfs dat ze hun medewerkers mogen ontslaan op basis van ongezond gedrag. Dit blijkt uit de CZ Vitaliteitspeiling onder 900 respondenten (zowel werkgevers als werknemers).

Uit het onderzoek komt naar voren dat werkgevers aandacht schenken aan vitaliteit om de productiviteit te verhogen en uitval door ziekte te voorkomen. De meerderheid stimuleert vitaliteit door een gezondheidsbonus beschikbaar te stellen.

Vitaliteitsbeleid
Het onderwerp vitaliteit wordt vaak gezien als verantwoordelijkheid van de HR-functionaris. Bijna 80 procent van de bedrijven hebben geen budget gereserveerd voor vitaliteit. Slechts 22 procent van de werkgevers geeft vitaliteit een structurele plek in het beleid. Vorig jaar lag dit percentage iets hoger namelijk 28 procent.

Te weinig aandacht
Bijna de helft van de medewerkers vindt dat de organisatie te weinig aandacht schenkt aan de mentale en fysieke gezondheid van de medewerkers. De medewerkers gaven als oplossing: goede balans werk en privé, goede sfeer, persoonlijke aandacht, jaarlijkse health check, korting op fitness, gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en gratis fruit op het werk.

Aanspreken op gedrag
Werkgevers en werknemers denken in toenemende mate verschillend over het ‘bemoeien’ met vitaliteit. Werkgevers vinden, meer dan in 2010 (77% tegenover 73%), dat zij hun medewerkers mogen attenderen op ongezond gedrag. De werknemer deelt deze mening wel (73% nu tegenover 76% in 2010), zolang het over attenderen gaat. Door de werkgever aangesproken worden op gebrek aan vitaliteit gaat voor werknemers echter te ver: slechts 29% vindt dat dit kan (vorig jaar nog 40%), terwijl steeds meer werkgevers wél vinden dat dit zou moeten kunnen (45% tegenover 40% in 2010). Bijna tien procent van de werkgevers vindt zelfs dat ze hun medewerkers mogen ontslaan op basis van ongezond gedrag, slechts twee procent van de werknemers is dat met hen eens.

HR Praktijk

 

Wanneer wordt passende arbeid de nieuw bedongen arbeid?

Passende arbeid kan na verloop van tijd stilzwijgend de bedongen arbeid worden. Dat wordt in de rechtspraak steeds vaker en sneller aangenomen. Wat betekent dat voor werkgevers en voor het re-integratieproject?

Steeds vaker wordt in de rechtspraak geoordeeld dat de passende arbeid die een werknemer tijdens het re-integratietraject verricht de nieuw bedongen arbeid is geworden. Met als gevolg dat als de werknemer opnieuw ziek wordt, er een nieuwe loondoorbetalingstermijn van 104 weken start.
Mr. Kuit en en mr. Van Vliet* analyseerden een aantal rechterlijke uitspraken uit de afgelopen twee jaar. In zes van de negen gevallen oordeelde de rechter dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid was geworden. De vraag is op welk moment dat omslagpunt plaatsvindt.

Een kwestie van vertrouwen

Als in een arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd dat de passende arbeid de nieuwe functie wordt, is de situatie voor de beide partijen duidelijk. Maar in acht van de negen bovengenoemde uitspraken was dat niet het geval. De rechters beoordeelden de vraag of de werknemer er op had mogen vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid was geworden.

Tijdsverloop

Een belangrijk element was volgens de rechters de periode die de werknemer de passende arbeid al deed. Die varieerde nogal: van negen maanden tot twintig jaar. De werknemer die al twintig jaar passende arbeid deed, mocht erop vertrouwen dat het inmiddels zijn nieuwe werk was. Ook een werknemer die pas negen maanden passend werk deed, mocht dat vertrouwen hebben.
Als duidelijk is dat de werknemer zijn oorspronkelijke functie nooit meer kan uitoefenen, is het al gauw een uitgemaakte zaak. De werknemer mag er dan vanuit gaan dat het re-integratietraject is beëindigd. Het hof Amsterdam formuleerde het zo: stilzwijgende omzetting van passende arbeid naar nieuw bedongen arbeid kan alleen plaatsvinden als een werknemer tijdens een 'niet te korte periode arbeid verricht waarvan de aard en de omvang niet ter discussie staan'.

Omscholing

Als de werknemer in het kader van de re-integratie wordt omgeschoold, is het ook al snel aannemelijk dat de passende arbeid zijn nieuwe werk is geworden.Een servicemedewerker die zich liet omscholen tot kraanmachinist en ook fulltime in die functie aan de slag ging, had opnieuw recht op 104 weken loondoorbetaling toen hij na drie maanden opnieuw ziek werd.

Aanpassingen

Worden in de loop der tijd de werkzaamheden steeds weer aangepast aan het arbeidsvermogen van de werknemer, dan is er niet snel sprake van een omslagpunt naar nieuwe bedongen arbeid.
In zo'n geval staan de aard en de omvang van de werkzaamheden niet vast.

Blijven communiceren over re-integratie

Om te voorkomen dat het omslagpunt ongemerkt intreedt, is het zaak om te blijven communiceren over het re-integratietraject. Als het traject steeds geëvalueerd wordt en er wordt gerapporteerd dat de passende arbeid nog steeds is gericht op terugkeer in de oorspronkelijke functie, zal een werknemer niet zo snel mogen aannemen dat het niet langer om passende arbeid gaat. Als de werkgever geen energie meer steekt in het re-integratietraject mag de werknemer er op vertrouwen dat de re-integratie is gestopt.

Recente rechtspraak

De meest recente uitspraak over dit onderwerp dateert van 08 maart 2011. Daar oordeelde de kantonrechter dat ook na een beperkte aanpassing van het werk en de werkplek de aangepaste functie de nieuwe bedongen arbeid was geworden.

Door mr. Ingrid Kooijman

Bron: Mr. P. Kruit en mr. E. van Vliet. Van passende naar nieuw bedongen arbeid: rechtspraakoverzicht 2009-2010 in ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk

P&O Actueel

 

Occure op Business Point Breda; 13-14 april a.s

Maakt u zich al zorgen over de grote risico’s ten gevolge van de voortschrijdende vergrijzing voor u en uw werknemer?

Vanuit Finland houdt professor Ilmarinen zich al ruim 30 jaar bezig met deze problematiek. Hij ontwikkelde ook onder andere de Work Ability Index (WAI).
De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen. Occure is in het bezit van een licentie dit onderzoek uit te voeren.

Wilt u de WAI zelf eens invullen?
Bij deze bent u uitgenodigd om dit te komen doen in onze stand (84) op Business Point Breda, een groots opgezet beurs- en netwerkevent op 13 en 14 april a.s.


Vind uit wat uw eigen werkvermogen is en u kunt ook meteen eens van gedachten wisselen of de WAI een instrument is dat ook uw onderneming verder kan helpen bij het inzetten van een succesvol generatiemanagement.

Indien u niet in staat bent één van deze dagen op beurs te komen, maar wel interesse heeft in de WAI, kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak met ons maken via info@occure.nl.

Infobulletin Occure BV

 

Congres duurzame inzetbaarheid / generatiemanagement; 1 november a.s.

Generatiemanagement / duurzame inzetbaarheid.

Vooraankondiging

Op 1 november a.s. zal Occure, in samenwerking met VAN AETSVELD vandaag is anders (VAVIA), een congres organiseren met betrekking tot duurzame inzetbaarheid cq. generatiemanagement.
We zullen vanuit verschillende perspectieven (zoals vanuit werkgever, inhoudsdeskundige, arbodeskundige, veranderdeskundige) ingaan op de uitdagingen die de huidige vergrijzing en ontgroening met zich meebrengt.

We zullen de kansen (Schatgraaf) kant van de uitdaging neer willen zetten. Door slim en tijdig op deze uitdaging in te springen kan een organisatie zich positief onderscheiden van collega ‘s door:

  • een aantrekkelijke omgeving te bieden voor de jonge instroom door te laten zien dat men met respect en ondernemerschap om gaat met de oudere organisatie
  • door minder dure (schaars=duur) jonge instroom nodig te hebben doordat het rendement van de oudere werknemer hoog blijft
  • door de mix van jong en oud juist synergie te laten geven i.p,.v spanning
  • door juist per leeftijdscategorie gebruik te maken van de mogelijkheden die aanwezig zijn en ontstaan door de (ervarings)jaren heen i.p.v. alleen maar te kijken naar wat er juist niet meer is
  • door tijdig een context te bieden voor jong en oud waar je zowel geestelijk als fysiek wordt uitgedaagd in zaken waar je goed in bent (geworden?)
  • etc.


Het congres zal centraal in het land worden gehouden. Indien u belangstelling heeft, maak dat dan vast kenbaar door gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorinschrijving. U krijgt bij voorinschrijving 15 % korting. U kunt dit doen via info@occure.nl.

Infobulletin Occure BV

 


Pagina 90 van 96