Home > Nieuws

Nieuws

Eén maand doorbetaald vaderschapsverlof in cao ING

Vakbonden FNV Finance, De Unie, CNV Vakmensen en ING hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 14.000 medewerkers van ING. Naast een maand doorbetaald vaderschapsverlof, zijn er afspraken gemaakt over loon en scholingsgeld. Daarnaast kunnen medewerkers boven de 60 jaar één dag in de week vrijwilligerswerk doen met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

‘Per saldo betekent dat zo’n 400 werknemers één dag in de week kunnen werken voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Goed voor het mvo-beleid van de ING, maar zo ontstaat er ook een interne werkgelegenheid met zo’n 80 arbeidsplaatsen’, licht Gerard van Hees van FNV Finance toe.

Loon en scholingsbudget
Gedurende de looptijd van de cao krijgen de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,7%. Tevens krijgen de medewerkers anderhalve diversiteitsdag, een dag naar keuze voor bijvoorbeeld 5 mei, een religieuze hoogtijdag dan wel een lokale feestdag. Daarnaast ontvangt iedereen een budget van 375 euro per jaar voor scholing. ‘Gegeven de omstandigheden is dit een acceptabele loonsverhoging. Er is sinds lange tijd weer sprake van koopkrachtherstel’, zegt Van Hees.

Innovatieagenda
Aanvullend op de cao-afspraken hebben de vakbonden en de ING een innovatieagenda afgesproken. Hierin worden de komende tijd zaken als beloningssysteem, genderneutraliteit en reorganisatiebeleid verder uitgewerkt. Van Hees: ‘ING dreigt voor te sorteren op ontwikkelingen als digitalisering en robotisering in hun reorganisatieplannen. Maar zo ver is de werkelijkheid binnen de ING nog niet. FNV Finance wil koste wat kost voorkomen dat er banen van vaste medewerkers in de reorganisatie sneuvelen, terwijl het werk er nog wel is en door nieuw aangetrokken flexwerkers wordt gedaan.’

Akkoord sociaal plan eerder bereikt
Eerder bereikte FNV Finance ook een principeakkoord over een nieuw sociaal plan bij de ING. Hierin staan afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding. Van Hees is naar omstandigheden tevreden met het resultaat: ‘We hebben eind vorig jaar ING opgeroepen sociaal aanvaardbaar te reorganiseren. Dus met vrijwillige vertrekregelingen voor werknemers en zonder toename van onzekere banen in plaats van echte banen. Dat hebben we kunnen afspreken in dit sociaal plan.‘

Het sociaal plan heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2018 tot 1 januari 2023. De cao heeft een looptijd van 1 jaar; van 1 januari tot 31 december 2018. Beide gelden voor circa 14.000 medewerkers. FNV Finance legt de akkoorden binnenkort positief voor aan de leden.

Bron: HR Praktijk, 18 juli 2017

 

Werkgeversorganisaties pleiten voor flexibele AOW-leeftijd

Het nieuwe kabinet ontkomt er volgens werkgeversorganisaties niet aan de AOW-leeftijd te versoepelen of te bevriezen. Grote groepen werknemers zouden ver voor hun pensioen kunnen uitvallen, omdat ze zijn opgebrand.

Werkgeversorganisaties voor de bouw, metaal en installatie doen in Het Financieele Dagblad een oproep voor flexibilisering van de AOW-leeftijd.

Ze wijzen daarbij onder meer op cijfers van het UWV en het Pensioenfonds voor de metaal (PMT). De gegevens zouden laten zien dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is gestegen sinds het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd.

Eerder kwam uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar voren dat de kosten om werknemers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan, te overzien zijn.

Economen van onderzoeksinstituut SEO stelden in een rapport dat vrijdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd dat flexibilisering van de AOW niet de oplossing zou zijn.

Dit concluderen zij, omdat mensen met een laag inkomen zich het vaak niet kunnen veroorloven om eerder te stoppen met werken.

Bron: NU.nl, 17 juli 2017

 

Afronding verkenning financiele tegemoetkoming OPS verschoven naar najaar

Het kost meer tijd om de verkenning Ogano Psycho Syndroom (OPS) af te ronden. Minister Asscher (SZW) verwacht de Tweede Kamer dit najaar te kunnen informeren over de bereidheid van bedrijfssectoren om OPS slachtoffers financieel tegemoet te komen.

Er zijn in totaal ruim vijfhonderd OPS-slachtoffers, waarvan driehonderd er niet in geslaagd zijn een financiële compensatie te verkrijgen voor hun beroepsgebonden aandoening. De redenen zijn volgens Asscher divers, zoals het niet meer bestaan van de oude werkgever waardoor geen aansprakelijkheidsclaim kan worden ingediend. De groep slachtoffers groeit niet meer doordat de laatste jaren de blootstelling sterk is afgenomen, wat in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan de wettelijke vervangingsplicht en het Europese productenbeleid.

OPS (Ogano Psycho Syndroom) is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan door langdurige blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen tijdens het werk. Het ziektebeeld lijk op dementie met een voortgaande en algemene aantasting van de intelligentie en ernstige geheugenstoornissen. De aandoening komt het meest voor bij schilders, verfspuiters en drukkers.

Bron: Arbozone, 30 juni 2017

 

De nieuwe Arbowet met ingang van 1 juli 2017

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid verandert de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017.

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. In de factsheet Nieuwe Arbowet staan de belangrijkste wijzigingen op een rij:

KLIK HIER OM DE FACTSHEET TE OPENEN.

 

 

alt

 
 

Basisschoolleerkrachten willen aandacht voor werkdruk

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal.

Dat kondigde PO in Actie, een groep van ruim 37.000 leerkrachten uit het primair onderwijs, maandag aan in het tv-programma Jinek. In het manifest "Primair onderwijs verdient meer" – een initiatief van PO in actie dat onder andere door de PO-Raad is ondertekend – roepen leerkrachten, schoolleiders en –besturen de politiek daarom op om extra geld voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren in het primair onderwijs vast te leggen in een nieuw regeerakkoord.

De petitie kan door iedereen binnen en buiten het onderwijs ondertekend worden en zal op 27 juni worden aangeboden aan de politiek.

Bron: Arbozone, 7 juni 2017

 


Pagina 3 van 91