Home > Nieuws

Nieuws

Werknemer verkiest goede werkplek boven gezonde lunch

Voor de helft van de Nederlandse werknemers is de inrichting van de werkplek het meest belangrijk om de werkdruk te verlagen. Dit geldt vooral voor mensen die geen fysiek belastend werk hebben (60 procent).

Gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant en ontspanningsmogelijkheden vindt men minder belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer.
Volgens 55 procent van de ondervraagden spelen zaken als licht, goede klimaatbeheersing en planten op de werkplek een cruciale rol om de lichamelijke en mentale werkdruk te verminderen. Van de faciliteiten die een werkgever kan bieden, geeft 53 procent van de werknemers aan flexibele werktijden en vakantiedagen het belangrijkst te vinden. Werknemers met een fysiek belastende baan (42 procent) vinden dit echter minder belangrijk dan werknemers met een niet fysiek belastende baan (56 procent). Gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant staat op de laatste plaats: slechts twaalf procent van de werknemers beschouwt dit als belangrijke faciliteit op het werk.
 
Mogelijkheid tot thuiswerken bovenaan verlanglijst
Als het gaat om lichamelijke en mentale werkdruk, wil 41 procent graag de mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Bewegen in de tijd van de baas heeft geen hoge prioriteit. Slechts acht procent vindt sporten tijdens werktijd een belangrijke zaak. De werknemer die op een werkdag het langst stil zit, verlangt vooral naar een ergonomische werkplek (44 procent), terwijl werknemers die belastend werk doen veel waarde hechten aan goede en duidelijke veiligheidsvoorschriften (40 procent). Peter Abelskamp, Business Leader Health bij Mercer: "Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het van groot belang is om naar individuen in de organisatie te kijken. Werknemers van verschillende leeftijden en functies hebben andere wensen en verwachtingen. De uitdaging is om te denken vanuit de werknemer bij de inrichting van de werkomgeving en werktijden, en hier als werkgever soms eens af te wijken van de vertrouwde aanpak."
 
Welke faciliteiten vinden medewerkers belangrijk?
De top vijf van meeste belangrijke faciliteiten volgens de werknemers:

 

 
Open communicatie met collega’s bepaalt goede werksfeer
De sfeer op het werk wordt volgens werknemers het meest bepaald door open communicatie met collega’s en leidinggevenden (70 procent). Voornamelijk vrouwen stellen zich graag open op tegenover collega’s (75 procent). Werknemers vinden het daarbij wel belangrijk om formeel te blijven. Volgens de ondervraagden spelen informele activiteiten op het werk een minder grote rol bij de bevordering van de werksfeer: een op de vijf werknemers vindt dat bedrijfsborrels en feestjes een cruciale bijdrage leveren aan de stemming op de werkvloer. Duidelijk is dat jongere medewerkers (32 procent) dit hogere prioriteit geven dan oudere medewerkers (vijftien procent).

Bron: Managers online, 25 juni 2017

  • Flexibele werktijden en vakantiedagen
    • Inrichting werkplek (licht, open, goede klimaatbeheersing, planten)
    • Beschikking over moderne hulpmiddelen die mijn werk makkelijker en veiliger maken
    • Vrijheid samenstelling van het eigen arbeidsvoorwaardenpakket
    • Regelmatige feedback over mijn functioneren
 

Eén maand doorbetaald vaderschapsverlof in cao ING

Vakbonden FNV Finance, De Unie, CNV Vakmensen en ING hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 14.000 medewerkers van ING. Naast een maand doorbetaald vaderschapsverlof, zijn er afspraken gemaakt over loon en scholingsgeld. Daarnaast kunnen medewerkers boven de 60 jaar één dag in de week vrijwilligerswerk doen met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

‘Per saldo betekent dat zo’n 400 werknemers één dag in de week kunnen werken voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Goed voor het mvo-beleid van de ING, maar zo ontstaat er ook een interne werkgelegenheid met zo’n 80 arbeidsplaatsen’, licht Gerard van Hees van FNV Finance toe.

Loon en scholingsbudget
Gedurende de looptijd van de cao krijgen de medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,7%. Tevens krijgen de medewerkers anderhalve diversiteitsdag, een dag naar keuze voor bijvoorbeeld 5 mei, een religieuze hoogtijdag dan wel een lokale feestdag. Daarnaast ontvangt iedereen een budget van 375 euro per jaar voor scholing. ‘Gegeven de omstandigheden is dit een acceptabele loonsverhoging. Er is sinds lange tijd weer sprake van koopkrachtherstel’, zegt Van Hees.

Innovatieagenda
Aanvullend op de cao-afspraken hebben de vakbonden en de ING een innovatieagenda afgesproken. Hierin worden de komende tijd zaken als beloningssysteem, genderneutraliteit en reorganisatiebeleid verder uitgewerkt. Van Hees: ‘ING dreigt voor te sorteren op ontwikkelingen als digitalisering en robotisering in hun reorganisatieplannen. Maar zo ver is de werkelijkheid binnen de ING nog niet. FNV Finance wil koste wat kost voorkomen dat er banen van vaste medewerkers in de reorganisatie sneuvelen, terwijl het werk er nog wel is en door nieuw aangetrokken flexwerkers wordt gedaan.’

Akkoord sociaal plan eerder bereikt
Eerder bereikte FNV Finance ook een principeakkoord over een nieuw sociaal plan bij de ING. Hierin staan afspraken over werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid en een transitievergoeding. Van Hees is naar omstandigheden tevreden met het resultaat: ‘We hebben eind vorig jaar ING opgeroepen sociaal aanvaardbaar te reorganiseren. Dus met vrijwillige vertrekregelingen voor werknemers en zonder toename van onzekere banen in plaats van echte banen. Dat hebben we kunnen afspreken in dit sociaal plan.‘

Het sociaal plan heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2018 tot 1 januari 2023. De cao heeft een looptijd van 1 jaar; van 1 januari tot 31 december 2018. Beide gelden voor circa 14.000 medewerkers. FNV Finance legt de akkoorden binnenkort positief voor aan de leden.

Bron: HR Praktijk, 18 juli 2017

 

Werkgeversorganisaties pleiten voor flexibele AOW-leeftijd

Het nieuwe kabinet ontkomt er volgens werkgeversorganisaties niet aan de AOW-leeftijd te versoepelen of te bevriezen. Grote groepen werknemers zouden ver voor hun pensioen kunnen uitvallen, omdat ze zijn opgebrand.

Werkgeversorganisaties voor de bouw, metaal en installatie doen in Het Financieele Dagblad een oproep voor flexibilisering van de AOW-leeftijd.

Ze wijzen daarbij onder meer op cijfers van het UWV en het Pensioenfonds voor de metaal (PMT). De gegevens zouden laten zien dat het aantal arbeidsongeschikten sterk is gestegen sinds het afschaffen van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd.

Eerder kwam uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar voren dat de kosten om werknemers met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan, te overzien zijn.

Economen van onderzoeksinstituut SEO stelden in een rapport dat vrijdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd dat flexibilisering van de AOW niet de oplossing zou zijn.

Dit concluderen zij, omdat mensen met een laag inkomen zich het vaak niet kunnen veroorloven om eerder te stoppen met werken.

Bron: NU.nl, 17 juli 2017

 

Afronding verkenning financiele tegemoetkoming OPS verschoven naar najaar

Het kost meer tijd om de verkenning Ogano Psycho Syndroom (OPS) af te ronden. Minister Asscher (SZW) verwacht de Tweede Kamer dit najaar te kunnen informeren over de bereidheid van bedrijfssectoren om OPS slachtoffers financieel tegemoet te komen.

Er zijn in totaal ruim vijfhonderd OPS-slachtoffers, waarvan driehonderd er niet in geslaagd zijn een financiële compensatie te verkrijgen voor hun beroepsgebonden aandoening. De redenen zijn volgens Asscher divers, zoals het niet meer bestaan van de oude werkgever waardoor geen aansprakelijkheidsclaim kan worden ingediend. De groep slachtoffers groeit niet meer doordat de laatste jaren de blootstelling sterk is afgenomen, wat in belangrijke mate kan worden toegeschreven aan de wettelijke vervangingsplicht en het Europese productenbeleid.

OPS (Ogano Psycho Syndroom) is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan door langdurige blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen tijdens het werk. Het ziektebeeld lijk op dementie met een voortgaande en algemene aantasting van de intelligentie en ernstige geheugenstoornissen. De aandoening komt het meest voor bij schilders, verfspuiters en drukkers.

Bron: Arbozone, 30 juni 2017

 

De nieuwe Arbowet met ingang van 1 juli 2017

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid verandert de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) per 1 juli 2017.

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. In de factsheet Nieuwe Arbowet staan de belangrijkste wijzigingen op een rij:

KLIK HIER OM DE FACTSHEET TE OPENEN.

 

 

alt

 
 


Pagina 1 van 89