Home > Nieuws

Nieuws

Te hoge werkdruk en gemakzucht veroorzaken onveilige situaties

47 procent van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 39 procent geeft zelfs toe de veiligheidsvoorschriften weleens bewust te hebben genegeerd.
 
Uit recent onderzoek van Manutan blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. "Dat is verontrustend," stelt Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan. "Er moet nog veel verbeterd worden in de communicatie over veiligheid op de werkvloer."

Werkgever blijft verantwoordelijk
Naast een te hoge werkdruk, wordt door de medewerkers die de veiligheidvoorschriften bewust weleens negeren, vooral ook benadrukt dat de veiligheidsvoorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken en daarom niet gehanteerd worden. "Heel begrijpelijk," zegt Van Dijk.  "Als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk gewerkt wordt, schuift men voorschriften die tijd kosten makkelijker aan de kant." Die gemakzucht kan tot tal van gevaarlijke situaties leiden. Maar liefst 35 procent van de medewerkers op de werkvloer geeft aan dat hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt. 30 procent verklaart weleens een fout gemaakt te hebben door vermoeidheid van te lang doorwerken. "Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever," vervolgt Van Dijk. "Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet er actief worden ingegrepen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is, anderzijds door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen. Uiteindelijk zijn de veiligheid op de werkvloer en het opvolgen van de voorschriften de verantwoordelijkheid van de werkgever."

Meer openheid over risico’s van belang
67 procent van de medewerkers op de werkvloer geeft aan weleens na te denken over mogelijke gevaren en 52 procent stelt dat onderschatting van risico’s ongevallen kan veroorzaken. "Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven. Punt is wel dat er bij slechts 53 procent van de ondervraagden een preventiemedewerker aanwezig is," stelt Van Dijk. "En dat zeventien procent niet eens zeker weet of er überhaupt een preventiemedewerker is. Daarvoor te zorgen, is dus een belangrijke stap richting meer veiligheid. Maar daarmee bent u  er nog niet. 43 procent van de medewerkers geeft aan gemaakte fouten lang niet altijd te rapporteren en zeventien procent vindt het lastig een onveilige situatie te melden. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is dus belangrijk."

Bron: Managers online, 7 maart 2018

 

Verplicht naar fitness tijdens werkuren: 'Wie niet meedoet, moet opstappen'

 

In Zweden lachen ze er niet om. Op het hoofdkantoor van sportmerk Björn Borg in Stockholm moeten alle zestig werknemers elke vrijdagmiddag verplicht naar fitness. ,,Wie niet wil meedoen, moet maar opstappen", zegt CEO Henrik Bunge.

 

Even lopen tijdens de middagpauze, fitnesstoestellen voor het personeel... Ook in Nederland moedigen bedrijven hun werknemers aan om te sporten, al dan niet tijdens de middagpauze. In Zweden gaan enkele bedrijven een stap verder, schrijft het Vlaamse magazine Nina. Sporten tijdens de werkuren is er verplicht.  Sportmerk Björn Borg voerde de verplichting twee jaar geleden in op initiatief van CEO Henrik Bunge. ,,Wie niet wil, maakt geen deel uit van de bedrijfscultuur, en moet maar stappen", zegt hij nu tegen persbureau AFP. ,,Maar tot nu toe is hier nog niemand vertrokken omwille van die verplichting."

Iedereen gelijk
Hij is ervan overtuigd dat het sporten zijn werknemers gelukkiger én productiever heeft gemaakt, en merkt op dat zijn bedrijf betere cijfers kan voorleggen sinds de maatregel ingevoerd is. ,,Samen sporten, biedt voordelen", klinkt het. Het brengt alle afdelingen van het bedrijf bij elkaar. ,,Als we sporten, is iedereen gelijk", zegt Ida Lang die op de boekhouding werkt. ,,Welke functie je hebt, heeft dan geen enkel belang meer." Werknemers kunnen zo hun verantwoordelijkheden van op het werk loslaten en elkaar op gelijke voet leren kennen.

Andere Zweedse bedrijven zoals stadswaterbedrijf Kalmar Vatten en bouwadviesbureau Rotpartner, hebben een gelijksoortig sportbeleid. Het land heeft dan ook een traditie waarin vitaliteit en beweging belangrijk zijn. Daarom subsidiëren veel bedrijven er ook sportieve activiteiten. Werknemers kunnen jaarlijks een bedrag tot 500 euro kosten inbrengen. Voor de werkgevers zijn die kosten fiscaal aftrekbaar.

Bron: AD, 1 maart 2018

 

Nederlanders hebben de beste werk-privébalans

Denemarken scoort een 9, maar is ingehaald door de 9,3 van Nederland. We maken amper extreem lange uren en hebben veel tijd voor ontspanning.

Dat blijkt uit de OECD Better Life Index, waarin OESO-landen gerangschikt worden op hoe succesvol huishoudens werk, familie, en privé weten te combineren en vooral balanceren.

Volgens het onderzoek maakt slechts 0,5 procent van de Nederlandse werknemers geregeld lange uren. Het gemiddelde van de andere OESO-landen ligt op 13 procent, dus Nederland doet het opvallend veel beter. Nederlanders spenderen juist veel tijd aan slapen, eten, en andere ontspanning: ongeveer 16 uur per dag.

Daarnaast zijn Nederlandse vrouwen ook actiever op de arbeidsmarkt: de arbeidsparticipatie is ongeveer 70 procent, tegenover gemiddeld 57 procent bij de andere landen.

Andere factoren die van invloed zijn op de goede werk-privé balans zijn zeer lage jeugdwerkloosheidscijfers, weinig laaggeletterden, gelukkige kinderen en lage armoede onder kinderen. Zo blijkt dat maar liefst 93 procent van de kinderen tussen de 11 en 15 jaar tevreden is over zijn of haar leven.

Slechts 0,5 procent van de Nederlandse werknemers maakt geregeld lange uren. Het OESO-gemiddelde is 13 procent

Daarnaast zijn Nederlanders over het algemeen tevreden met hun leven: we geven gemiddeld een score van 7,4. Het OESO-gemiddelde is een 6,5.

Bron: Intermediair, 27 februari 2018

 

Manager kan bijdragen aan gezondheid medewerkers

De manager doet volgens 43 procent van de Nederlandse werknemers onvoldoende om hen van gezond eten te voorzien.

Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites naar de eetgewoonten van de werkende Nederlander onder 1017 respondenten. Ook blijkt dat stress op het werk ervoor zorgt dat men ongezonde voedselkeuzes maakt.
Voornamelijk werknemers onder de 30 jaar, bijna 40 procent, houdt de manager verantwoordelijk voor gezond voedsel op het werk. "Jonge werknemers zijn in een tijd opgegroeid waarbij iedereen bezig is met een gezonde levensstijl en gezonde keuzes steeds belangrijker worden," aldus Anouk Diamant, mede-eigenaar van BoxBites. "Hierdoor zijn zij gewend om in een omgeving te zijn waarbij gezonde voeding normaal is en zij vinden het dan ook raar als hun werkgever hier niet over nadenkt."
 
Manager doet onvoldoende
Het mijden van suikers en koolhydraten in eten wordt steeds populairder, net als het eten van minder vlees. Consumenten proberen weer meer groenten, noten en zaden te eten. Echter geeft ruim 43 procent van de werknemers aan dat hun manager zich niet bezighoudt met de gezondheid van zijn werknemers. Bijna de helft van de personen onder de 39 jaar geeft aan dat zij niet hoeven te verwachten dat hun manager een gezondere levensstijl nastreeft bij zijn werknemers. "Hier kunnen managers de plank misslaan. Niet alleen ga u  mee in de wensen van uw werknemer, maar gezond voedsel draagt bij aan betere prestaties van werknemers. Dat is toch wat u wilt bereiken als manager," zegt Diamant.
 
Stress-eten
Steeds meer Nederlanders ervaren vorm van stress op het werk. De hoge werkdruk en het persoonlijke verwachtingspatroon zijn de voornaamste redenen waarom men stress ervaart. Uit het onderzoek blijkt dat ruim veertig procent aangeeft ongezonder te eten wanneer zij stress hebben op het werk. De helft van de vrouwen geeft aan ongezonder te eten dan zij zouden willen door de gevolgen van stress, tegenover 36 procent van de mannen. "Veel eten door stress is niet vreemd. Het fenomeen stresseten overkomt velen. Want, als u stress hebt, kan lekker eten troostend werken," zegt Diamant. "Omdat er door uw favoriete lekkernijen te eten geluksstofjes vrijkomen in de hersenen, helpt het even ontspannen en geeft het rust. Ook al is dit voor korte duur. Managers zouden hun werknemer nog beter in de gaten moeten houden als het gaat om stress. Naast dat stress niet goed is voor uw lichaam eten mensen hier ook ongezonder door."

Bron: Managers online, 22 februari 2018

 

Ziekteverzuim in de zorg kost half miljard euro

Het ziekteverzuim in de zorg is flink gestegen sinds het kabinet in 2012 grootschalige bezuinigingen en hervormingen aankondigde. Die stijging is bijna geheel toe te schrijven aan medewerkers die langdurig thuiszitten vanwege de hoge werkdruk. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van onderzoeksbureau Vernet en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Het langdurige verzuim kostte de zorgsector vorig jaar €567 mln, berekende het dagblad. De totale verzuimkosten in de gezondheidszorg zijn in vijf jaar met een half miljard euro opgelopen: van €2,75 mrd in 2013 tot €3,31 mrd vorig jaar.

Hoge werkdruk
Doordat meer zorgpersoneel ziek thuiszit, wordt de werkdruk nog groter. Marieke Schurink, directeur van Vernet, zegt tegen Trouw dat het ziekteverzuim in alle leeftijdscategorieën stijgt. 'Bij jongeren zie je meer uitval door mentale problemen', zegt ze.

Van de organisaties waarvoor haar bedrijf de verzuimgegevens bijhoudt, krijgt Schurink vaak te horen dat werkstress de oorzaak is voor langdurig verzuim. Die heeft volgens de zorginstellingen te maken met de bezuinigingen van de afgelopen jaren, stelt ze.

Bron: FD, 21 februari 2018

 

 


Pagina 1 van 96