Nederlandse werknemers wereldwijd het minst gestrest

Wereldwijd zijn Nederlandse medewerkers het minst gestrest, zo blijkt uit het Health on Demand rapport van adviesbureau Mercer. 30 procent van de Nederlanders geeft aan wel een beetje stress te ervaren. Toch ligt dit percentage wereldwijd veel hoger, namelijk op 50 procent. De situatie in Nederland is echter niet helemaal zorgeloos.

Zo bevindt een op de drie Nederlanders zich alsnog in de risicozone en geeft acht procent aan zich extreem gestrest te voelen. Hoe dan ook, Nederlanders brengen het er ten opzichte van hun collega"s wereldwijd goed van af. Daarvan zegt namelijk zeventien procent zich extreem gestrest te voelen. Amerikaanse medewerkers spannen hierin de kroon: maar liefst een op de vier Amerikanen voelt zich extreem gestrest. Volgens Peter Abelskamp, Business Leader Health & Benefits bij Mercer Nederland, ligt er een belangrijke taak voor werkgevers om de stress onder personeel te verminderen. "We hebben een onrustige tijd achter de rug, waarbij er tussen werkgevers en werknemers door het vele thuiswerken letterlijk veel afstand was. Juist nu is het belangrijk om inzichtelijk te hebben waar personeel tegenaan loopt en waar zij behoefte aan hebben. Als blijkt dat medewerkers kampen met stress, is het noodzakelijk hen optimaal te ondersteunen en manieren te vinden om het dagelijks stressniveau te verlagen," aldus Abelskamp.

Flexibele werkafspraken cruciaal bij stressvermindering
Uit eerdere onderzoeken van Mercer bleek al dat medewerkers het best gedijen wanneer hun werkgever hen arbeidsvoorwaarden biedt die aansluiten op hun persoonlijke behoeften. Abelskamp: "Om een gezond bedrijf te hebben, is de gezondheid van het personeel essentieel. Het onderzoek is dan ook duidelijk: werkgevers die gezondheid en menselijkheid centraal stellen, krijgen daar energiekere en minder gestreste medewerkers voor terug. Dus als blijkt dat jouw medewerkers het meeste waarde hechten aan flexibele werkafspraken, zorg dan dat je aan die behoefte kunt voldoen. Een tevreden medewerker is goud waard, vooral in een tijd waar er vacatures in overvloed zijn."
 

  • Populairste arbeidsvoorwaarden Nederland Populairste arbeidsvoorwaarden wereldwijd 
  • Flexibele werkafspraken Flexibele arbeidsvoorwaarden 
  • Flexibele arbeidsvoorwaarden Flexibele werkafspraken 
  • Vrije uren voor gezondheidsafspraken Vrije uren voor gezondheidsafspraken 
  • Balans werk en privé Balans werk en privé 
  • Gedeelde ruimtes Training managers voor een veilige omgeving  

Nederland loopt achter op gebruik digitale gezondheidszorg
Ondanks dat Nederland goed scoort ten opzichte van de cijfers wereldwijd, is er voor werkgevers nog voldoende winst te behalen. Zo loopt Nederland nog wat achter als het aankomt op digitale gezondheidszorg. Het onderzoek wijst uit dat Nederlandse werknemers met 18 procent relatief weinig gebruikmaken van online gezondheidszorg. In tegenstelling tot hun internationale collega"s, waar dit percentage op 28 procent ligt. "Zonde," als je het Abelskamp vraagt. "Want er is in Nederland al veel meer beschikbaar aan mogelijkheden van digitale zorg dan medewerkers weten. Werkgevers kunnen veel meer waarde halen uit hun collectieve zorgverzekering wat dat betreft. Die is er niet alleen voor de korting." 
Verder blijkt dat medewerkers die een divers aanbod van gezondheidsondersteuning ontvangen, minder snel geneigd zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Het rapport wijst uit dat gebrek hieraan voor tien procent van de Nederlandse medewerkers een reden is om te switchen van werkgever.
Abelskamp: "Ook niet onbelangrijk is dat medewerkers met een gevarieerd arbeidsvoorwaardenpakket, het gevoel hebben dat hun werkgever aandacht heeft voor hun gezondheid. Al gaat dit natuurlijk ook vooral om de perceptie van het personeel. Hoe concreter werkgevers communiceren over wat zij precies aan voorwaarden aanbieden, hoe beter medewerkers op de hoogte zijn."
 
Kloof tussen digitale gezondheidszorg willen gebruiken en dit écht doen
Ondanks dat achttien procent van de Nederlandse werknemers gebruik maakt van online gezondheidszorg, zegt 38 procent hier wel vaker gebruik van te willen maken. Een behoorlijk verschil. Mogelijk komt dit doordat Nederlanders best beïnvloedbaar zijn. Zo geeft bijna de helft (46 procent) aan, nieuwe technologie te gebruiken als hun omgeving dit ook doet. Abelskamp: "We zien een gat tussen de groep medewerkers die digitale gezondheidszorg wil gebruiken en medewerkers die dit al doen. Om dit gat te dichten – en ook het percentage op te hogen – is het belangrijk dat werkgevers hier een faciliterende rol in spelen. Dit kunnen ze doen door samen met hun adviseur en zorgverzekeraar de communicatie over wat er al kan te verbeteren. Van medicijnen digitaal bestellen en geleverd krijgen tot en met VR-brillen om stress te verminderen; er is al zo veel beschikbaar."

Bron: Managers online 21 oktober 2021