Jongere vindt werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van medewerkers

Ruim driekwart (76 procent) van de werkenden onder de 30 jaar vindt dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van medewerkers bij de werkgever ligt. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1.288 Nederlanders in loondienst voor minimaal 32 uur per week. Kijkend naar heel werkend Nederland heeft 68 procent deze mening.

Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "De zorg voor de gezondheid van medewerkers is niet wettelijk verplicht voor werkgevers. Tegelijkertijd is het wel een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Als organisatie is het waardevol om te kijken wat je kan doen om de vitaliteit van de medewerkers te verhogen. Stimuleer bijvoorbeeld dat er gewandeld wordt in de lunchpauze of organiseer bootcamps direct na werktijd. Gezondere medewerkers zijn gemiddeld genomen gelukkiger en minder vaak ziek, wat natuurlijk weer positief is voor de werkgever."
 
Niet alleen werkgever, maar ook overheid is verantwoordelijk
Werkend Nederland ziet een belangrijke rol weggelegd voor de overheid als het gaat om de medewerkersgezondheid. Zo vindt bijvoorbeeld vier op de tien werkenden dat de overheid bedrijven verplicht moet stellen om sportfaciliteiten aan te bieden aan medewerkers. Deze mening wordt vaker gedragen door vrouwen (45 procent) dan door mannen (38 procent).
 
Oudere werknemers recht op kortere werkweek
Nederlandse werkenden vinden daarnaast dat er nog stappen gezet kunnen worden omtrent de regelgeving voor oudere werknemers. Zo vindt ruim twee derde (68 procent) dat oudere werknemers recht hebben op een kortere werkweek. En dat niet alleen: maar liefst 87 procent vindt dat de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan makkelijker moeten worden. 

Bron: Managers online, 14 april 2021