Tips voor werken bij hitte

Het wordt flink warm de komende dagen. Heerlijk voor de een, maar een probleem voor de ander. Hoe houdt u ondanks de warmte uw hoofd koel, ook tijdens het werk? Lees de tips!

Met de tropische vooruitzichten voor de komende week is het Nationaal Hitteplan van het RIVM geactiveerd voor delen van Nederland. Sowieso geldt: zoek de schaduw op, pas uw tempo aan en vergeet niet om genoeg te drinken. Toch zijn hoge temperaturen een extra aandachtspunt als u moet werken. Hoe zorgen we dat we gezond werken als het warm is?

De Arbowet en veilig werken als het warm is
De Arbowet geeft geen maximumtemperatuur voor veilig werken in de warmte. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover in gesprek gaan met hun werkgever.

Valt er niets te doen aan werken bij een hoge temperatuur, dan moet de werkgever in ieder geval:

 • nagaan of werken in de warmte echt nodig is
 • de duur van het werk bij warm weer verkorten
 • werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op een koelere plek
 • koele dranken aanbieden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Buiten werken: risico op huidkanker en smog
Kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht of luchtwegaandoeningen, lopen meer risico bij warmte. Mensen die buiten werken moeten zich ook extra in acht nemen. Dit wegens het risico op huidkanker door overmatige blootstelling aan krachtige zonneschijn.

Daarnaast kan als het warm is de slechte luchtkwaliteit (smog) klachten veroorzaken bij mensen die werken in de buitenlucht. Smog ontstaat door ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. De zon zet dan vervuilende stoffen als stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen om in ozon. Smog kan leiden tot hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een afname van de longfunctie. Ook kan irritatie optreden aan ogen, keel en neus.

Gezondheidsklachten als het lang warm is
Werken in de warmte betekent niet alleen buiten werken. Het kan ook gaan om werken in ruimtes waar het warm is. Buiten én binnen kan een te hoge omgevingstemperatuur leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Om vast te stellen of het te warm is, is de hittestresscalculator van FNV een handig hulpmiddel.

Tekenen dat het niet goed gaat met mensen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook huidproblemen zoals jeuk en uitslag komen voor. Dit zijn de relatief onschuldige klachten. In ernstiger gevallen kunnen mensen uitdrogen of oververhit raken. Symptomen hiervan zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen of bewusteloosheid. In het ernstigste geval kan dit tot de dood leiden.

Zorg dat de airconditioning of ventilatie goed werkt
Werken onder warme omstandigheden vermindert de productiviteit en vermeerdert het aantal fouten. Zorg daarom dat de ventilatie of airconditioning goed werkt. Uit onderzoek is gebleken dat bijna een kwart van de Nederlanders zich enorm stoort aan een verkeerd afgestelde airco.

In verband met het coronavirus waarschuwt het RIVM wel voor het gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten: “Let op dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat”.

Rond 21,75 graden Celsius functioneren mensen het best
Wat is nu een goede temperatuur? Wordt het binnen warmer dan 25 graden, dan hollen de prestaties achteruit. Per graad extra met 2 procent, om precies te zijn. De ideale werktemperatuur ligt op 21,75 graden Celsius. Maar de airconditioning loeihard zetten is ook geen goed idee. Want ook onder de 20 graden neemt de productiviteit snel af en de foutenkans  toe. Breng in elk geval met behulp van de RI&E de klimaatrisico’s in uw bedrijf in kaart die van belang zijn voor voor veilig en gezond werken.

Tips om koel te blijven bij warm weer
Het RIVM heeft een paar eenvoudige tips op een rij gezet om het hoofd koel te houden als het warm is:

 • Drink voldoende
  Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Vergeet niet dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Zorg daarom dat u altijd een flesje water bij de hand hebt. Zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
 • Zorg voor koelte
  Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12 – 16 uur).
 • Pas uw tempo aan
  Doe wat u moet doen het liefst in de ochtend. En laat ’s middags vooral achterwege wat niet per se hoeft.
 • Houd woning/werkplek koel
  Beperkt opwarming van woning en werkplek (met het vele thuiswerken vaak hetzelfde) door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of  airconditioning. Ventileer continu door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals in de avond, nachts en ochtend.
 • Zorg voor elkaar
  Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken.
Bron: Arbo online, 5 augustus 2020