Juist nu moeten werkgevers goed voor hun mensen zorgen

De impact van Covid-19 is in heel (werkend) Nederland groot. In een tijd van onzekerheid is het des te belangrijker om goed voor medewerkers te zorgen. Zowel in tevredenheid van medewerkers als in de mate van betrokkenheid is een lichte stijging zichtbaar in 2020 in vergelijking met het afgelopen jaar. Echter, het enthousiasme blijft achter.

Zo beveelt maar een kwart van werkend Nederland haar eigen werkgever aan en doet 29 procent dat zelfs in zwakke mate of niet. De eNPS is -drie procent, blijkt uit het landelijke medewerkersbelevingsonderzoek van Integron, uitgevoerd onder 4500 werkenden in tien verschillende branches.

Arjen Maliepaard, Managing Director bij Integron: "Door de huidige omstandigheden ligt logischerwijs de focus op het welzijn van een ieder en hebben werkgevers op de korte termijn hun handen vol aan de impact die het coronavirus met zich mee brengt. Maar laten we vooral niet de lange termijn uit het oog verliezen, want uitdagingen zoals tevredenheid, loyaliteit en het behouden van medewerkers blijven bestaan."

Tevredenheid en loyaliteit van medewerkers stagneert
Hoe tevreden is uw werknemer? Dit is een vraag waar veel organisaties mee worstelen. Met een tevredenheid van 6,7 en een eNPS van -veertien procent in 2017, naar een 7,0 en een eNPS van -vier procent in 2018, was een duidelijke stijging zichtbaar. Ondanks dat we weten dat veel organisatie ook het afgelopen jaar medewerkerstevredenheid hoog op de agenda hadden staan, zien we dat de groei stagneert: een 7,1 en een eNPS van -drie procent. Waar komt dat door?
Een kwart is in hoge mate trots (26 procent) om voor zijn of haar organisatie te werken en hetzelfde percentage (26 procent) voelt zich dan ook betrokken. Echter, slechts vijftien procent heeft het gevoel echt tot zijn recht te komen en het beste uit zichzelf te kunnen halen . "Daar is nog veel winst te behalen voor organisaties,", aldus Maliepaard . "Medewerkers die het beste uit zichzelf kunnen halen, zijn de beste ambassadeurs voor uw organisatie. En in theorie is het simpel: klanten die met enthousiaste medewerkers schakelen, zijn meer tevreden, loyaler en eerder geneigd klant te blijven."

Onderwijs: ondanks hoge werkdruk stijgende eNPS
Dat de werkdruk in het onderwijs hoog is, is alom bekend. Toch heeft dat nog geen invloed op de mate van enthousiasme en loyaliteit van de medewerkers. In vergelijking met 2018 is de eNPS namelijk gestegen van vier procent naar rlg procent. Daar tegenover staat de zorg waar de hoge werkdruk wel degelijk zijn tol eist. Daar daalde de eNPS van vijf procent naar een procent. Binnen de sectoren groothandel en industrie is de eNPS het laagst: -tien procent, kort gevolgd door de overheid (-acht procent).

Sfeer, werkinhoud en waardering: heilige graal voor het behouden van medewerkers
Wanneer medewerkers geen emotionele binding hebben of als de werkinhoud bij een andere organisatie beter is, zijn mensen sneller geneigd te solliciteren; één op de twee medewerkers ziet het missen van uitdaging als belangrijkste reden om over te stappen.

Bron: Managers online, 30 maart 2020