Een veilig werkklimaat begint bij het management

Het belang van een veilige en gezonde werkplek mag niet worden onderschat. Ook het management speelt daarin een belangrijke rol. Dat benadrukt ook Myrella Sterk, oprichter van Westpoort opleidingen.

"Het belang van een gezonde en veilige werkplek mag niet worden onderschat. Het zorgt dan ook voor minder ongevallen en ziekteverzuim, maar bovendien helpt het ook stress in de onderneming te voorkomen. Dat laatste zorgt er dan weer voor dat het aantal gemaakte fouten afneemt en de kwaliteit van het werk toeneemt. Daarom raad ik elk bedrijf aan om te investeren in veilige en gezonde werkomstandigheden en zich niet zomaar te beperken tot de minimale voorschriften," steekt Sterk van wal.

Opleiden, controleren en bijsturen
Volgens Sterk start alles bij de juiste opleiding: "Vooral een VCA cursus is daarbij niet onbelangrijk. Maar daarnaast moet u als leidinggevende ook zelf veilig gedrag trainen, bewaken en bijsturen. Het is belangrijk dat u daarbij voldoende assertief bent en dat u gericht communiceert, controleert, organiseert en delegeert. Indien u daarvoor niet over de nodige kennis beschikt, bestaan er ook speciale trainingen voor managers. Dergelijke trainingen zijn vaak erg specifiek om maximaal aan te sluiten bij de werkprocessen in uw bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale cursussen voor veiligheidsbewaking bij anderstalige expats of veiligheidsopleidingen voor de zorgsector."

Belangrijke rol voor directe leidinggevenden
"Voor de directe leidinggevende is het vooral belangrijk dat hij of zij een omgeving stimuleert waarin medewerkers vrij kunnen praten over de veiligheid op de werkplek. Tegelijkertijd moeten zij ook weten dat veilig en gezond werken wordt gewaardeerd. Net daarom is openlijke communicatie onontbeerlijk, net zoals het voldoende verstrekken van informatie. Daarvoor moet u hen de mogelijkheid bieden om cursussen te volgen," gaat Sterk verder. Toch benadrukt ze ook de kracht van delegeren: "Soms kan het natuurlijk dat de afstand met de werknemers gewoon te groot is. Zo kan een leidinggevende niet op elke werf aanwezig zijn. Dan raad ik toch aan om een aantal veiligheidshelden, gezondheidsambassadeurs of hoe je ze ook wilt noemen, in te schakelen. Zij helpen om de veiligheidsdoelen te bereiken, staan dichter bij de medewerkers en worden vaak als laagdrempeliger ervaren. Zorg er dan wel voor dat alle feedback bij u terechtkomt en dat u er ook gevolg aan geeft, bijvoorbeeld door de problemen eerlijk en rechtvaardig te bespreken en aan oplossingen te werken."

Hoger management moet zich bewust zijn van voortrekkersrol
Ten slotte onderstreept Sterk dat ook het hoger management alles op alles moet zetten om een veilige werkomgeving te creëren: "Ook voor het hoger management zijn er vaak een aantal aandachtspunten die ik toch graag even onderstreep. Zo moeten zij de leidinggevenden voldoende beslissingsbevoegdheid geven en hen voldoende betrekken bij veiligheidsinitiatieven, zoals de leidinggevenden dat ook ten opzichte van de medewerkers moeten doen. Niet alleen moeten leidinggevenden de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan werkoverleggen, maar ze moeten daarvoor ook worden aangemoedigd. Een veiligheidsbeleid wordt dan misschien wel bovenaan de organisatieladder opgesteld, maar moet wel voornamelijk onderaan worden gedragen. Cruciaal hierbij is dat er doelstellingen worden gesteld, dat er evaluatiemomenten volgen en dat de terugkoppeling van de leidinggevenden ook effectief in veiligheidsimplementaties resulteert. Onthoud wel dat u hiermee enkel de fundering legt waarop u een veilig werkklimaat kunt bouwen."

Bron: Managers online; 2 januari 2020