Werknemers worden belemmerd in hun productiviteit

Ruim zeven op de tien (71 procent) Nederlandse werknemers geven aan last te hebben van barrières op het werk waardoor zij minder productief zijn. Respondenten die aangeven barrières te ervaren, noemen slecht management, inefficiënte systemen en processen het vaakst.

Dat blijkt uit het onderzoek The Workforce View van HR-dienstverlener ADP. ADP onderzocht hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.  

Afleidingen uit privésfeer minder vaak aan de orde
Opvallend is dat afleidingen uit de privésfeer, zoals social media en de privételefoon, volgens de respondenten minder vaak aan de orde zijn. Daarentegen zijn storende collega’s, trage computersystemen, de hoeveelheid meetings en interne mail veel vaker een probleem.

Europese verschillen
In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlandse werknemers wel het minste last van belemmeringen die de productiviteit beïnvloeden op de werkvloer. Vooral in Spanje, Duitsland (beide 84 procent) en Italië (82 procent) ervaren medewerkers nog vaker struikelblokken als het gaat om de productiviteit.

Bron: Managers online, 30 augustus 2019