Veel verzuim door privésores

Bijna een op de vijf werkende Nederlanders heeft zich wel eens ziek gemeld wegens stress in het privéleven en was daarbij niet eerlijk over de oorzaak van het verzuim. 40 procent van de werkenden ervaart wel eens concentratieproblemen op het werk door levensloopstress.

Dat blijkt uit onderzoek van Zorg van de Zaak onder 1123 Nederlanders. 82 procent van de ondervraagden heeft in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress.

Het vaakst betrof dit het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19%) maken de top drie compleet. Andere gebeurtenissen, die door minimaal een op de zeven wordt genoemd, zijn: een ernstige ziekte van een ouder (16%), de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding (16%), het overlijden van een ouder (15%) en/of baanverlies/ontslag (15%).

Verzuim
Van degenen die in de afgelopen vijf jaar één of meerdere momenten van levensloopstress ervoeren, is 64 procent vanwege deze gebeurtenis(sen) afwezig te zijn geweest van het werk. Drie op de tien waren door levensloopstress in totaal maximaal afwezig. Door een derde (34%) werd er langer verzuimd; 16 procent was één tot vier weken afwezig van het werk. 15 procent had meer tijd nodig en kwam na een verzuimperiode van een tot twaalf maanden weer terug op het werk. Voor 3 procent duurde het verzuim langer dan een jaar.

Vakantie of ziek melden?
Bijna de helft van de werkenden die kampten met privésores, meldde zich daarom ziek. Vooral vrouwen kiezen ervoor zich ziek te melden: 51 procent van de vrouwen vs. 42 procent van de mannen lieten hun baas weten ziek te zijn door de levensloopstress. Ruim een kwart maakte (ook) gebruik van de reguliere verlofregeling door vakantiedagen op te nemen (28%) en/of van bijzonder verlof (26%). Eén op de negen kon in de betreffende situatie een beroep doen op het zorg- of calamiteitenverlof (11%) en 8 procent nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Levensloopstress
Marja Sleeuwenhoek, algemeen directeur arbo- en expertisebedrijven Zorg van de Zaak Netwerk, pleit voor meer aandacht voor levensloopstress. “Veel leidinggevenden hebben het idee dat de levensloopstress van de medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat directeuren, leidinggevenden en HR-managers oprechte interesse tonen en de juiste aandacht hebben voor medewerkers. Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt.”

Het verlaagt volgens Sleeuwenhoek ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken. “Denk aan een hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten en problemen in de privésituatie. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het voor hen makkelijker om zaken bespreekbaar te maken.”

Bron: PW; 7 augustus 2019