Medewerkers hoeven tijdens vakantie niet bereikbaar te zijn

De vakantieperiode is opnieuw aangebroken en veel medewerkers verdwijnen naar het buitenland. Voor managers is dat vaak problematisch, zeker indien het noodlot toeslaat en systemen het begeven. 

Maar in welke mate mag u de medewerkers tijdens hun vakantie lastigvallen en wat kan er al dan niet door de beugel? De afweging maken is niet zo eenvoudig. Dat geeft ook Remco Verdonk, medewerker bij TUI, aan. 

Vakantie is een mensenrecht
Dat is althans wat Verdonk benadrukt: "Het recht op vakantie staat ingeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En dus moet de werkgever het wel respecteren. Een manager mag de werknemer tijdens de vakantieperiode niet zomaar aanspreken. Uiteraard kan de manager het steeds even proberen maar indien de medewerker op zijn strepen staat, valt daar eigenlijk maar weinig tegen te beginnen. Hierover is de wet vrij duidelijk."
Onlogisch is dat volgens haar niet: "Uiteindelijk moeten werknemers vooraf een schriftelijk verzoek indienen bij hun werkgever. Wanneer de werkgever vervolgens akkoord gaat of niet binnen een termijn van twee weken actie onderneemt, kan de werkgever daar niet zomaar op terugkomen. Speak now or forever hold your peace!"

Wel toegelaten om maatregelen te treffen
Wanneer medewerkers niet langer bereikbaar zijn, kan dat ook voor derden storend zijn. Bovendien heeft de manager geen inzage in de mailbox. "Dat ligt inderdaad heel moeilijk, zeker met de steeds strenger wordende privacywetgeving. Daarom worden best een aantal afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over wat er met de mailbox moet gebeuren wanneer een werknemer geniet van de Spaanse zon. Denk aan een voorgeprogrammeerd out-of-officebericht waarbij klanten naar een aanwezige collega worden doorverwezen. Zo’n afspraken mogen uiteraard wel gewoon worden gemaakt en tasten het recht op vakantie niet aan. Ze kunnen zelfs in een reglement worden gegoten om een en ander maximaal afdwingbaar te maken. Goede afspraken maken nu eenmaal goede vrienden," legt Verdonk uit.

Voorkom werkstress op vakantie
Veel medewerkers kunnen op vakantie het werk niet loslaten. Volgens verschillende studies is dat problematisch. Verdonk geeft daarom aan dat ook de manager baat heeft bij een beperkte bereikbaarheid: "Te veel medewerkers ervaren stress op hun vakantie, net door die voortdurende bereikbaarheid. Dat zorgt ook bij reisgenoten voor frustraties en dat haalt de kwaliteit van de vakantie onderuit. In de praktijk beïnvloedt dat de prestaties. De vakantie heeft immers een belangrijk psychologisch doel dat de manager wel eens lijkt te vergeten."
In sommige onverwachte situaties kan het alsnog noodzakelijk zijn om de medewerker te contacteren. Maar de medewerker hoeft daar niet op in te gaan. Volgens Verdonk zijn goede praktische afspraken nog steeds cruciaal: "Maak vooraf een aantal afspraken. Geef aan dat u in principe de vakantie niet zal verstoren, tenzij er echt sprake is van een dringende crisissituatie. En doe dat vervolgens ook enkel dan. Tracht ook gewoon het invasief karakter van het contactmoment te beperken. Volstaat het om een mailtje te sturen? Ga dan niet meteen aan het bellen. Dan verstoort u misschien wel het leuke moment in de opera!"

Bron: Managers online, 31 juli 2019