Nieuw wetsvoorstel transitievergoeding flinke gevolgen voor werknemer

Deze week werd over het wetsvoorstel Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) gestemd door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wetgeving wijzigt de berekeningsmethodiek van de transitievergoeding. 

De impact voor werknemers kan zeer groot zijn, afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. 
 
Nieuwe rekenmethodiek
Vanaf 1 januari 2020 wordt de vergoeding berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband, en ontvangt iedereen altijd een derde van het maandsalaris inclusief vakantietoeslag en eventuele andere emolumenten per gewerkt jaar. In feite wordt de transitievergoeding per dag berekend. Op grond van eerdere wetgeving vervalt het overgangsrecht voor 50-plussers.
 
Gevolgen
Bijgaand een aantal rekenvoorbeelden van HR-dienstverlener Visma | Raet waarin het verschil van de hoogte van de transitievergoeding tussen de huidige en de nieuwe situatie duidelijk zichtbaar is. De onderstaande hypothetische situaties zijn uitgewerkt:
  
- Werknemer 1

Leeftijd 25 jaar
Bruto maandsalaris €3.000
In dienst 8-1-2017
Uit dienst 31-3-2019
Deze persoon heeft in de huidige situatie geen recht op een transitievergoeding, omdat het dienstverband minder dan twee jaar heeft geduurd.
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving 2020 krijgt deze persoon €1.620.
 
- Werknemer 2

Leeftijd 60 jaar,
Bruto maandsalaris €3.000
In dienst 1-6-1988
Uit dienst 1-6-2019
Deze persoon heeft onder de huidige wetgeving recht op €61.020.
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving 2020 krijgt deze persoon €33.480.
 
- Werknemer 3

Leeftijd 60 jaar,
Bruto maandsalaris €5.000
In dienst 1-6-1988
Uit dienst 1-6-2019
Deze persoon heeft onder de huidige wetgeving recht op €81.000.
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving 2020 krijgt deze persoon €55.800.
 
- Werknemer 4

Leeftijd 60 jaar,
Bruto maandsalaris €7.000
In dienst 1-6-1988
Uit dienst 1-6-2019
Deze persoon heeft onder de huidige wetgeving recht op €90.720.
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving 2020 krijgt deze persoon €90.720. Deze blijft gelijk aangezien de transitievergoeding gelijk blijft aan het jaarsalaris.

Bron: Managers online, 30 mei 2019