Eerste Kamer stemt in met nieuwe arbeidsmarktwet WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Dit was de laatste horde die genomen moest worden voor de definitieve invoering van de nieuwe regels.

De VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP stemden voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

ZZP-beleid
De moties bij het wetsvoorstel zijn ook aanvaard. VVD en CDA dienden een motie in waarin staat dat de regering voor de zomer 2019 met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid moet komen. Daarbij moet een definitief tijdpad zijn, gericht op een adequate bescherming van de zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

De SGP diende een motie in om ‘gewetensbezwaarden’ te ontzien. De partij wil een aanpassing in het wetsvoorstel waaruit blijkt dat ontslag als gevolg van gewetensbezwaar geen reden kan zijn die wordt opgevoerd in de nieuwe ‘cumulatiegrond’. Met deze nieuwe ontslaggrond kunnen meerdere ‘onvoldragen’ ontslaggronden gezamenlijk reden zijn voor ontslag.

Eerste Kamer kritisch in debat
Vorige week was er een lang debat over de wet in de Eerste Kamer. Het was op voorhand niet zeker of er voldoende steun zou komen voor de wet die een pakket aan maatregelen omvat om de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Veel Kamerleden uitten in het debat kritiek op het wetsvoorstel. Die richtte zich met name op de verhouding tussen payrolling en uitzendorganisaties, op de aanpassing van het ontslagrecht en op het verlengen van de ketenregeling van twee naar drie jaar.

Bron: XpertHR Actueel; 28 mei 2019