Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen: 4212 in 2017, 4368 in 2018.

Vorig jaar vielen er bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2017. Want toen vielen er 54 dodelijke slachtoffers bij ongevallen. De meeste van deze fatale ongevallen vonden plaats in de sectoren bouwnijverheid, vervoer en opslag, en handel en industrie.

Meer onveilige situaties en meer ongevallen
Inspecteur-generaal Marc Kuipers: “Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Maar helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.”

Relatief meer ongevallen bij kleine bedrijven
Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Bron: Arbo online, 27 februari 2019