Slechts de helft van medewerkers is trots op zijn kantoor

De positieve waarden van de kantooromgeving krijgen meer gewicht nu goede medewerkers ronduit schaars zijn geworden. Toch blijkt de kantooromgeving vaak een allesbehalve positieve uitwerking op ons.

Acht van de tien ondervraagde Nederlanders (78%) overweegt een banenwissel zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Staples onder 7.000 Europese kantoormedewerkers. Onderzoek door Motivaction voor Raet, laat zelfs zien dat het percentage medewerkers dat nog liever vandaag dan morgen vertrekt, tussen 2016 en 2018 bijna is verdubbeld, van 9% naar 17%.
Werkgevers zijn in een zware strijd verwikkeld om schaars talent al vroeg te vinden en zo lang mogelijk aan zich te binden. Zachte factoren zoals zingeving en inspiratie wegen bij dat ´binden´ zwaar, blijkt uit onderzoek van Effectory  - des te meer bij millennials. En beknibbelen op harde en eenvoudig te realiseren factoren, zoals de juiste middelen om mee te werken, noemt Effectory in een blog zelfs ´dom´.

Ontevreden
Driekwart (75%) van de onderzochte medewerkers vindt dat een goed functionerend en aantrekkelijk kantoor bijdraagt aan de medewerkerstrouw. Medewerkers zijn echter in hoge mate ontevreden over de kantooromgeving waarin ze moeten werken. Slechts een ruime helft (54%) van de onderzochte Nederlandse kantoormedewerkers is trots op zijn of haar werkomgeving. Iets meer dan een kwart (26%) voelt zich er wat door in verlegenheid gebracht. Een op de tien (11%) beschrijft zijn of haar kantooromgeving zelfs als demotiverend en maar liefst 9% als deprimerend. Het Europese onderzoek dat Staples liet uitvoeren laat zien dat 24% zich zelfs schaamt voor de eigen werkplek.

Snapchat- en Instagram-tijdperk
Harde secundaire arbeidsvoorwaarden waren al en zijn nog steeds belangrijk voor de motivatie. Millennials leerden ons ook het belang van zachtere criteria inzien, zoals de verwezenlijking van idealen en flexibiliteit. Maar in het Snapchat- en Instagram-tijdperk is het volgens de respondenten niet alleen belangrijk dat het kantoor goed functioneert, maar ook dat het kantoor er goed uitziet. Van de respondenten geeft echter een kwart aan in verlegenheid te worden gebracht door het sjofele kantoor waarin hij of zij moet excelleren. Een op de vijf (21%) liegt er zelfs over, waar hij of zij werkt.
Positief haakje is dat een ruime meerderheid (77%) van de kantoormedewerkers graag indruk op bezoekers maakt met een goed functionerende en aantrekkelijke kantooromgeving. Maar het zijn er maar weinigen die dat daadwerkelijk doen. Sterker: 27% van de respondenten maakt liever gebruik van vergaderruimten buiten de deur dan van de faciliteiten die het eigen kantoor biedt.

Bron: HR Prakrijk, 21 februari2019