Vergrijzing

De consequenties van de opschuivende AOW-leeftijd, vervanging van de WAO door de WIA, versoberde WW en het uitkleden van de vervroegde uittredingsregelingen worden steeds duidelijker. In de toekomst zal er nog langer gewerkt moeten worden. Dat betekent ook dat er nieuwe risico’s ontstaan op het gebied van gezondheid en
verzuim, die grote (ook financiële) gevolgen kunnen hebben.


Binnen ondernemend Nederland is er nog te weinig bekend over de risico’s die de vergrijzing met zich mee gaat brengen. En zeker is niet bekend dat die risico’s op de werknemer, maar zeker ook de werkgever worden afgewenteld.

Vanuit Finland houdt professor Ilmarinen zich al ruim 30 jaar bezig met deze problematiek. Hij ontwikkelde ook onder andere de Work Ability Index (WAI).
De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen.
Occure is in het bezit van een licentie dit onderzoek uit te voeren.

Een goede gezondheid en een goed werkvermogen zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als je gezond bent, kun je langer productief werken. Productiviteit neemt ook toe door werknemers meer invloed te geven op de werkplanning en werksnelheid.

Het nieuwe kabinet benoemt duurzame inzetbaarheid tot een van de speerpunten. De levensloopregeling wordt omgebouwd tot een vitaliteitsregeling waarin werknemers kunnen sparen voor scholing. CAO’s zullen als algemeen bindend worden verklaard als die voldoende aandacht schenken aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Het introduceren van werkvermogen in een organisatie ondersteunt het streven van het kabinet. Langer door werken en werkzekerheid worden zo de normaalste zaak van de wereld.

Het is van groot belang om u eens goed te verdiepen in de leeftijdsopbouw van uw organisatie en wat de consequenties voor uw organisatie zullen zijn in de toekomst. Nu aan de gang gaan met age- cq. generatiemanagement betekent minder kosten ten gevolge van uitval. Een beleid waarbij ingespeeld wordt op de behoeften van de
verschillende generaties betekent ook nog eens dat uw organisatie aantrekkelijk blijft voor steeds minder jongeren op een krimpende arbeidsmarkt.

Contact
Indien u meer wilt weten of eens een afspraak wilt maken om hierover verder van gedachten te wisselen of voor adviseren omtrent implementatie van age- cq. generatiemanagement, kunt u ons altijd bellen of mailen naar info@occure.nl