Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Occure staat voor een optimale productiviteit van werknemers. Occure realiseert zich daarbij dat de problematiek hieromtrent in ons land in schril contrast staat tot deze problematiek elders in de wereld. Waar bij ons “ziekteverzuim” vaak wordt veroorzaakt door gedrag en een individuele keuze is, is elders in de wereld door de daar heersende armoede deze keuze niet aan de orde.

Hoewel deze problematiek door Occure niet is op te lossen, wil Occure toch een bescheiden bijdrage leveren door het steunen van de Nederlandse arts Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje, die zich inzetten voor een verbetering van het leven van één van de armste bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Hiervoor heeft Occure de Stichting “Zorg voor Elandsdoorn” in het leven geroepen.
Occure stelt een jaarlijks vast te stellen percentage van haar winst ter beschikking aan de Stichting “Zorg voor Elandsdoorn” en beveelt haar relaties van harte aan om hieraan ook een bijdrage te leveren.

Jaarlijks zal “Zorg voor Elandsdoorn” steeds haar bijdrage en die van haar relaties overhandigen aan Hugo Tempelman. In overleg met Tempelman zal worden vastgesteld waaraan het bedrag zal worden besteed. Via de website van Occure zal dit worden bekend gemaakt.
Rekeningnr: 97.13.91.084: Fortis Bank, tnv. “Zorg voor Elandsdoorn”, te Hoeven.

Het werk van Hugo en Liesje Tempelman

Hoe een ondernemend Nederlands echtpaar het leven van een van de armste bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika drastisch kan verbeteren wordt sinds 1994 bewezen door dr. Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje in het township Elandsdoorn, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Inmiddels is er veel gerealiseerd en werken in totaal meer dan 100 mensen (hoofdzakelijk zwarte inwoners uit het township) mee aan het welzijn van een van de armste bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika.

Elandsdoorn

elandsdoorn kaart

Waar ligt Elandsdoorn?

Op zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg (Zuid Afrika) in de provincie Mpumalanga ligt het township Elandsdoorn. In dit township wonen zo'n 40.000 mensen in 'huizen' die vaak niet meer zijn dan schamele hutjes. Van oorsprong was een township niet meer dan een woongebied zonder gedegen publieke voorzieningen. Zo kent men in de regel geen elektra of riolering. Voor drinkwater moet men vaak vele kilometers lopen.

Perspectief

Mede als gevolg van de HIV-Aids problematiek en het zeer hoge werkloosheidspercentage is er voor de bevolking weinig vooruitzicht om hun leefsituatie te verbeteren. Met name kinderen hebben weinig toekomst-perspectief en kunnen daardoor gedemotiveerd raken. De stap naar vandalisme en criminaliteit is daardoor klein. Cultuur, sport en muziek zijn elementen die vaak in Elandsdoorn een uitstekend alternatief kunnen vormen. Het kan een enorme stimulans geven en het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.

Verbetering

Heel langzaam vinden er verbeteringen plaats aan de infrastructuur van de townships waarbij water en elektra hoge prioriteit hebben.
Helaas kent Zuid Afrika talloze vergelijkbare woongebieden en is snelle verbetering en groei van de totale infrastructuur vanwege financiële en logistieke redenen niet binnen afzienbare tijd te realiseren. Met hulp vanuit Nederland lukt het Dr.Hugo Tempelman samen met zijn vrouw Liesje en collega Dr.Peter Schrooders stap voor stap verbetering te brengen in Elandsdoorn en omgeving. Elandsdoorn telt dan weliswaar zo'n 40.000 inwoners, doch het verzorgingsgebied en daarmee het aantal inwoners dat profiteert van de hulp telt zo'n 160.000 mensen.

Kliniek en projecten

NDLOVU MEDICAL CENTRE

In 1994 startten Dr.Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje samen het de plaatselijke bevolking in de township Elandsdoorn met de bouw van een kliniek die moest gaan voorzien in de medische zorg van de circa 40.000 inwoners van Elandsdoorn. Dankzij de tomeloze inzet van Hugo en Liesje en het enthousiasme van de bevolking kreeg men al snel de beschikking over een ruim opgezette kliniek met poliklinische operatiekamer, spreek- en behandelkamers, basis laboratorium, apotheek en röntgenafdeling. Dankzij de steun van de Stichting Colombine kwam er in 1998 bovendien een kraamkliniek die het jaar daarop werd geopend door de Nederlandse cabartier Herman van Veen. Dankzij de financiële steun van een groep anonieme sponsors werd in 2003 een geheel nieuw laboratorium gerealiseerd. Dit modern ingerichte laboratorium is noodzakelijk bij de behandeling van de vele HIV-Aids patiënten.

De overige projecten

  • NUTRITIONAL UNITS
  • DE GEVOLGEN VAN HIV-AIDS IN ELANDSDOORN
  • HET NDLOVU AIDS AWARENESS PROGRAMM
  • ELANDSDOORN BAKKERIJ
  • FRIENDS OF LOSKOP
  • HET MEDISCH NOODFONDS
  • ELANDSDOORN FOUNDATION STUDIEFONDS

Meer informatie over de Stichting Zorg voor Elandsdoorn is te vinden op www.helpelandsdoorn.com .


Vorige pagina: Het gezicht van Occure Volgende pagina: Neem contact met ons op