Verzekeraars

Er is sprake van een toenemende rol van verzekeraars op het terrein van de arbocuratieve zorg. Er is al langer sprake van het aanbieden van ziekteverzuim-verzekeringen door schadeverzekeraars. Hier komt nu nog bij de gedeeltelijke privatisering van de WAO. Hierdoor ontstaat opnieuw een enorme markt. Ook zijn steeds meer zorgverzekeraars zich aan het oriënteren op het terrein van arbeidsreïntegratie. Het ziet er naar uit dat zorgverzekeraars in de toekomst vaker een combinatie van ziekteverzuim- en ziektekostenverzekeringen zullen gaan aanbieden. Verzekeren dus op het snijvlak van arbeid en ziekte.

OCCURE beschikt aan de ene kant over de know-how om verzekeraars te helpen één en ander goed op te zetten. Aan de andere kant beschikt OCCURE over kant-en-klare oplossingen, passend gemaakt voor de betrokken verzekeraar.

OCCURE zorgt, indien gewenst, voor “gratis”-arbodienstverlening (dat wil zeggen, zonder verplichte bijdrage, maar declaraties puur op basis van werkelijke verrichtingen), waarbij de uitvoering volledig in overleg wordt ingericht. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar de meest geschikte partners.

Wat zijn de kosten van het verzuim voor onze organisatie?

Waar ligt het verzuimprobleem in onze organisatie?

Hoe staat het met de gezondheid en tevredenheid van onze medewerkers?

Worden onze medewerkers optimaal begeleid? Vraag het de bedrijfsarts on-line