Kosten van mijn verzuim

Geld 72 dpiZiekte en verzuim zijn verschillende dingen. Ziek zijn overkomt je, maar verzuimen is een keuze. Verzuim wordt dan ook veel meer bepaald door gedrag dan door ziekte. Elk verzuim boven 2, maximaal 3 procent, is beïnvloedbaar.

Onderstaande globale berekening van uw verzuimkosten laat zien dat het erg lonend kan zijn om te werken aan een structureel lager verzuim. Zeker wanneer het economisch wat minder gaat, is het goed om door een dalend verzuim wat meer armslag te hebben.

Welke soorten kosten hangen samen met verzuim?

Behalve de directe loonkosten zijn er nog heel wat meer kosten, die zorgen dat ieder verzuim een dure zaak is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werk dat blijft liggen of vervangers met een lagere productiviteit of mindere kwaliteit.

Hieronder volgt een opsomming van allerlei mogelijke kosten die kunnen worden veroorzaakt door ziekteverzuim:

 • Niet gewerkte uren
 • Uitzendkrachten
 • Overwerk collega’s, toename werkdruk collega’s
 • Langere levertijden
 • Productieverlies
 • Tijd voor inwerken en begeleiden
 • Managementtijd
 • Imago bij toekomstige werknemers
 • Verlies imago bij klanten
 • Kwaliteitsverlies
 • Toename klachten van klanten
 • Verzekeringspremies
 • Contract en kosten arbodienst
 • Ziek en hersteldmeldingen
 • Hogere WAO premie (Pemba)
 • Werving & selectie
 • Juridische procedures en claims
 • Schadeloosstellingen
 • Risico-aansprakelijkheid
 • Boetes arbeidsinspectie

Vorige pagina: Verzekeraars Volgende pagina: Waar ligt mijn verzuimprobleem?