Eigen regie arbo en verzuim

Nu de verplichte aansluiting bij een arbodienst is vervallen, betekent dit een enorme kans het heft in handen te nemen en een volledig eigen regie te gaan voeren met betrekking tot gezondheids- en verzuimmanagement. Occure adviseert branches, bedrijven  en organisaties bij het opzetten van nieuw beleid rond gezondheids- en verzuimmanagement.

Koppel 72dpiSamen met u vertaalt Occure de organisatiestrategie en -doelen naar een structureel beleid rond gezondheids- en verzuimmanagement.

Bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en de preventie van ziekteverzuim, is het goed om steeds meer gebruik te maken van de intern aanwezige deskundigheid. Uitgangspunt daarbij is om de gezondheid van werknemers te bevorderen. 

Overigens moet niet worden vergeten dat een groot deel van het verzuim te maken heeft met gedrag en dus beïnvloedbaar is. Bij een ziekmelding zal de advisering aan de betrokken manager zeker zo belangrijk zijn als die aan de werknemer.

Door gerichte afspraken met zorgverzekeraars (bijvoorbeeld in het kader van een af te sluiten collectiviteit) en een goed netwerk zal bij medische problematiek de bedrijfsarts uitstekend in staat zijn de zorg te coördineren, waarbij die zorg gericht is op de terugkeer naar het werk. Door in dit proces zoveel mogelijk ook de zorgverzekeraars te betrekken wil Occure de bestaande kloof tussen de arbocuratieve zorg en de reguliere gezondheidszorg verkleinen. Hierdoor komt er meer samenhang tussen preventie, verzuimbegeleiding, curatie en reïntegratie, waardoor ook de reguliere gezondheidszorg haar bijdrage kan leveren aan de terugdringing van ziekteverzuim en WIA-instroom.

Contact

Indien u meer wilt weten of eens een afspraak wilt maken om hierover verder
van gedachten te wisselen of voor nader advies, kunt u ons altijd bellen of mailen naar info@occure.nl

 


Vorige pagina: Organisatieadvies Volgende pagina: Eigen bedrijfsarts