PAGO

Bedrijfsartsen en arbodiensten hebben zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met het beheersen van verzuim door ziekte. Preventie is hierbij fors onderbelicht. Als er al aan preventie wordt gedaan dan is dat meestal beperkt tot het leveren van een bijdrage aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie en PAGO. Activiteiten die gestimuleerd worden vanuit de verplichtingen krachtens de Arbo-wet. Deze activiteiten zijn bedoeld om te komen tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden en daarmee het voorkómen van arbeidsgebonden verzuim.
Het PAGO wordt heel vaak niet of niet meer aan de werknemers aangeboden. Meestal omdat het door de manier waarop het wordt aangeboden weinig toegevoegde waarde heeft voor bedrijven en organisaties.

OCCURE verzorgt ook deze onderzoeken, maar dan wel volledig op maat van het bedrijf of de organisatie gesneden. Samen wordt bekeken wat van het oude PAGO goed toepasbaar is en welke meer op maat gesneden modules zijn in te passen. Door het gebruik van gemakkelijk toegankelijke internetapplicaties is het meedoen laagdrempelig en kan meteen een eerste individueel resultaat aan de medewerker worden gegeven.

Bekijk de demo