Gezondheids- /fitheidstest

Naast allerlei andere oorzaken (zowel werkgebonden als privé) verhogen ook een verminderde gezondheid of een ongezonde levensstijl de kans op arbeidsongeschiktheid.
Er zijn een aantal gezondheidsrisico’s, die door het aanpassen van de leefstijl kunnen worden beïnvloed. Hieronder vallen voortdurende stress, gebrek aan beweging, roken, misbruik van alcohol en drugs, ongezond eten en overgewicht.
De kosten die hiermee zijn gemoeid in de gezondheidszorg stijgen jaarlijks. Maar ook leiden deze gezondheidsrisico’s tot hoge kosten voor bedrijven en organisaties. Aan de ene kant is er een verminderde productiviteit door verzuim, aan de andere kant presteren gezonde medewerkers nu eenmaal het beste. Hun arbeidsmotivatie is hoger en het feit dat men lekkerder in het vel zit geeft ook weer een betere sfeer. Een gezonde geest in een gezond lichaam presteert nu eenmaal veel beter dan een vermoeide geest in een zwak lichaam.
Het is dus van belang om een actief gezondheidsbeleid te voeren, waarbij gezond gedrag wordt gestimuleerd.

Het is goed om periodiek medewerkers te testen en indien noodzakelijk een programma aan te bieden om spankracht en conditie te verhogen.
OCCURE verzorgt dergelijke programma’s, volledig op maat van het bedrijf of de organisatie gesneden. Het betreft programma’s om de lichamelijke of geestelijke conditie, of een combinatie van beide, te verhogen. Door het gebruik van gemakkelijk toegankelijke internetapplicaties is het meedoen laagdrempelig en kan bij de eerste test meteen een eerste individueel resultaat aan de medewerker worden gegeven.

Bekijk de demo