Branches

Ook branches nemen steeds meer het heft in eigen handen en weigeren zich volledig uit te leveren aan arbodiensten.

Occure beschikt over veel kennis en ervaring om branches te helpen met het opzetten van een goed gezondheidsbeleid voor de aangesloten leden. De branches kunnen kiezen meer zelf in de hand te nemen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van verzuimloketten en eigen casemanagementcentrales, maar ook een goed beleid vertalen naar de uitvoering door één of meerdere arbodiensten.

Lasser 72dpiOccure beschikt aan de ene kant over de know-how om branches te helpen één en ander goed op te zetten. Aan de andere kant beschikt Occure over kant-en-klare oplossingen, passend gemaakt voor de betreffende branche.

Occure zorgt, indien gewenst, voor “gratis”-arbodienstverlening (dat wil zeggen, zonder verplichte bijdrage, maar declaraties puur op basis van werkelijke verrichtingen), waarbij de uitvoering volledig in overleg wordt ingericht. Verder zorgt Occure voor een betere samenhang in de dienstverlening van verschillende partijen. Er zal worden voldaan aan de behoefte aan een vergaand geïntegreerd product voor zorg en “sociale zekerheid” door een brug te slaan tussen de gezondheidszorg en de arbocuratieve zorg. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar de meest geschikte partners. Voor werkgevers zal er geen sprake zijn van alleen maar een kostenpost, maar men zal zicht echt geholpen voelen.