Werk in uitvoering!, werken aan duurzame inzetbaarheid


Graag nodigen wij u uit voor onze nascholing op het mooie Caribische eiland Curaçao van 13 mei tot en met 16 mei 2019. Deze vierdaagse nascholing is bedoeld voor bedrijfsartsen afkomstig uit Nederland en het Caribisch gebied en heeft als thema “Werk in uitvoering!, werken aan duurzame inzetbaarheid”. Hiervoor hebben wij een aantal, vooral locale, sprekers uitgenodigd om een presentatie te geven over hoe hun organisaties, vooral op pragmatische wijze, vorm geven aan dit thema. Daarnaast zullen we een aantal werkplekken bezoeken en kunnen we bij de brandweer deelnemen aan een gaspakkenoefening. De uiteindelijke doelstelling is dat we hetgeen we gepresenteerd krijgen proberen te vertalen naar aandacht- en verbeterpunten voor onze dagelijkse praktijk als bedrijfsarts. 

Download hier de brochure!

Accreditatie
Deze nascholing is voor bedrijfsartsen geaccrediteerd voor 24 punten.

Programma

Dag 1 en 2:  Werken aan 'duurzame inzetbaarheid'& 'mentale en fysieke belastbaarheid' binnen de hulpverleningsdiensten, wat is de rol van de Arbo-profesional?

In deze twee dagen worden deskundigen ingezet, die de bedrijfsarts meenemen in dit moeilijke en vaak abstracte vakgebied. De training omvat veel casuïstiek, korte strakke inleidingen, checklist achtige oplossingen en  verdieping van de kennis en vaardigheden betreffende dit vakgebied

De bedrijfsarts wordt meegenomen in de specifieke aspecten waarmee de hulpverleningsdiensten te maken krijgen. Dit op zowel het fysieke,- als op het psychische vlak. De rol van de bedrijfsarts blijkt cruciaal te zijn wanneer de hulpverlener niet langer kan voldoen aan de vereisten van de functie wegens fysieke of mentale klachten. Duurzame inzetbaarheid en fysieke en mentale belastbaarheid lopen daarom als een rode draad door deze 2 dagen heen; daarnaast zal er ook stilgestaan worden bij andere zaken als ‘agressie tegen hulpverleners’ en de impact die dit heeft op de betreffende medewerker. Er wordt nader ingegaan op de stappen die doorlopen moeten worden om inzicht te krijgen in de belastbaarheid van de hulpverlener en mogelijkheden om te komen tot structurele oplossingen. De rol van de bedrijfsarts hierin staat daarbij centraal tijdens de training! 

Voorbeeld van de werkwijze:
Door middel van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van een brandweercommandant  wordt je wegwijs gemaakt in bovenstaande materie. Dit gebeurt onder andere door het naspelen van een SMT. Je wordt als bedrijfsarts gevraagd zitting te nemen in dit “Sociaal Medisch Team”  (SMT)van de hulpverleningsdienst. Deze dienst is een belangrijke klant van u. Het SMT ziet u als expert en hecht dus veel waarde aan uw advies. In uw adviserende rol als bedrijfsarts krijgt u te maken met tegenstrijdige belangen. Wat gaat u doen en hoe luid uw advies?   

Dag 3 en 4: Deze dagen worden ingevuld in samenwerking met de politie van Curacao, partijen die zich bezig houden met de nieuwbouw van een groot ziekenhuis in Otrobanda, en collega bedrijfsartsen op Curacao.

Politie Curacao: Op 10-10-2010 werd Curaçao een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. Dit had de nodige consequenties voor het Kors Politie wat opnieuw ingericht diende te worden. De korpschef kreeg de opdracht een ambitieuze inrichtingsplan te gaan implementeren.
Het transitieproces heeft een grote impact op het personeel en daarnaast moet men op Curaçao met de beperkte middelen die beschikbaar zijn veel creatiever omgaan. Aan de orde komen het transitieproces, de verschillen tussen beide landen en de wijze waarop aan deze onderdelen van het thema duurzame inzetbaarheid vorm is gegeven. 

Nieuwe ziekenhuis: Bij werk in uitvoering op Curacao denk je meteen aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Een groot project waar heel veel over te vertellen valt. Veiligheid zal een belangrijk thema zijn!

Inschrijven.
Als u zich wilt inschrijven voor deze nascholing stuur dan een berichtje naar info@occure.nl en wij sturen u een inschrijfformulier.
Wacht niet te lang. De belangstelling is groot. 
Voor zover de voorraad strekt kunnen we helpen met accommodatie in het Avila Beach Hotel, waar ook de cursus wordt gegeven (hoewel we ook diverse keren op locatie zullen zijn).

Bijprogramma
Ook wordt een bijprogramma aangeboden.
Hieronder vallen de diners tijdens de nascholingsdagen in diverse leuke restaurantjes op het eiland en bijvoorbeeld een rondleiding in Punda en Kura Hulanda, een lobsteravond op landhuis Brakkeput meimei, een snorkel-les, het onder leiding van een deskundige duikschool nemen van een proefduik, een boottocht naar Klein Curacao met barbecue en de mogelijkheid tot snorkelen, etc.  

Kosten
De kosten van de vierdaagse cursus inclusief lunch zijn € 1.950 (exclusief btw).
Dit is ook inclusief de borrel en het diner op de vierde cursusdag.

Plaats
Avila Beach Hotel (zo lang de voorraad strekt, kunnen we voor u ter plekke kamers regelen).

Vliegries 
Indien u wenst kunnen wij een KLM-vlucht voor u boeken. We rekenen het bedrag dat wij betalen rechtstreeks aan u door (op de totale cursus-factuur).

Er zijn in de cursus maximaal 18 plaatsen. Wilt u zich inschrijven, of heeft u nog vragen, laat dat dan weten via info@occure.nl.
U ontvangt dan een inschrijfformulier en na het invullen hiervan bent u in principe ingeschreven.
Vervolgens ontvangt u een factuur en met betaling daarvan is uw inschrijving definitief.