Pensioen/lijfrente

De geheel of gedeeltelijk zelfstandig werkende bedrijfsarts zal in het algemeen (voor dat deel) niet meer aangesloten zijn bij een collectieve bedrijfspensioenregeling. Teneinde in een mogelijk pensioentekort te voorzien, staan diverse mogelijkheden voor de betrokkenen ter beschikking. Men kan sparen via een inleg op een spaarrekening of in een belegging. Wil men gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheid in het kader van lijfrentepremies, dan kunnen wij een aanbieding doen namens verzekeraar Aegon, waarbij voor Occure-bedrijfsartsen een kortingsregeling van toepassing is. Hierdoor behaalt men een hoger doelkapitaal dan bij een normaal tarief.

Voorbeeld:

Leeftijd man: 45 jaar
Duur van de verzekering: 20 jaar
Jaarpremie: € 6.000 per jaar
Incl. premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid  
  Bruto rendement 4% Bruto rendement 6%
Speciaal Occure-tarief € 150.355 € 187.535
Normaal tarief € 144.281 € 179.421
Verschil € 6.074 € 8.114

Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek met een adviseur kunt u contact opnemen met Meeùs via telefoonnummer (076) 531 34 80 of email vrijeberoepen@meeus.com.