Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het spreekwoord zegt:"waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt". Dat geldt voor bedrijfsartsen, maar ook voor alle andere arboprofessionals. Door een fout kunt u onbedoeld schade aan anderen toebrengen. Natuurlijk kan het bedrag van deze schade meevallen, maar als het gaat om een fout waardoor aan één of meerdere personen lichamelijk letsel is toegebracht, dan kan het financiële gevolg voor de betrokken bedrijfsarts enorm zijn. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een "must", want de onverhoopte schade aan anderen is nooit vooraf in te schatten. Het voortbestaan van het eigen bedrijf kan hierdoor zelfs in gevaar komen.

Meeùs heeft voor bedrijfsartsen een verzekering ontwikkeld die voorziet in een dekking wegens

  • Schade aan zaken (materiële schade);
  • Schade aan personen (letsel);
  • Vermogensschade; in dit geval is er geen sprake van een directe schade aan personen of zaken, maar ondervindt de betrokkene wel financiële gevolgen van een verkeerd advies of een beoordelingsfout. Ook vermogensschade aan de zijde van de opdrachtgever(s) is verzekerd.
Verzekerd bedrag: € 1.250.000,- per gebeurtenis
Premie: € 605,- per jaar

Voor wie?

  • Bedrijfsartsen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Veiligheidsdeskundigen
  • Arbeidshygiënisten
  • Organisatie-adviseurs
  • P&O-adviseurs

Meer informatie of een offerte? Neem dan contact op met Meeùs via telefoonnummer (076) 531 34 80 of email vrijeberoepen@meeus.com.


Vorige pagina: Ziektekostenverzekering Volgende pagina: Schrijf u nu in