Arbeidsongeschikheidsverzekering

Bedrijfsartsen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandige ondernemers kunnen ten aanzien van het risico van arbeidsongeschiktheid niet (meer) rekenen op een sociale voorziening. Men is volledig aangewezen op de particuliere verzekeringsmogelijkheden. Occure heeft met bemiddeling van Meeùs een mantelovereenkomst gesloten met verzekeraar Interpolis. Bedrijfsartsen die zich via Occure hiervoor aanmelden genieten een korting van 28,5 % op het normale tarief, zodat er sprake is van een gunstige premie. De voorwaarden zijn ook uitstekend te noemen. Zo wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald in relatie tot het verzekerde beroep en niet volgens het criterium “gangbare arbeid”. Men heeft de keuze uit diverse eigenrisicoperioden en eindleeftijden. Voor informatie of het aanvragen van een offerte kunt u terecht bij Meeùs via telefoonnummer (076) 531 34 80 of email vrijeberoepen@meeus.com.

Arbo- professionals (arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, organisatie-adviseurs, P&O-adviseurs enz.)

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zelfstandige ondernemers kunnen ten aanzien van het risico van arbeidsongeschiktheid niet (meer) rekenen op een sociale voorziening. Men is volledig aangewezen op de particuliere verzekeringsmogelijkheden. Occure heeft met bemiddeling van Meeùs een mantelovereenkomst gesloten met verzekeraar Interpolis. Arbo-professionals die zich via Occure hiervoor aanmelden genieten een korting van 16 % op het normale tarief, zodat er sprake is van een gunstige premie. De voorwaarden zijn ook uitstekend te noemen. Zo wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald in relatie tot het verzekerde beroep en niet volgens het criterium “gangbare arbeid”. Men heeft de keuze uit diverse eigenrisicoperioden en eindleeftijden. Voor informatie of het aanvragen van een offerte kunt u terecht bij Meeùs via telefoonnummer (076) 531 34 80 of email vrijeberoepen@meeus.com.